Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Fizika (2.r)

Crossword hints:
Koji zakon opisuje izotermne procese?, Prostor oko naelektrisanih tijela, Vječni pokretač, Fizičar koji je uveo eksperiment u fiziku, Spoj otpornika kod kojeg je otpor najmanji, Opisuje međudjelovanje naboja, Uređaji koji služe za pohranjivanje naboja, I = U/R, Izumio ga Benjamin Franklin, Jedinicom džul mjeri se..., Nalaze se u jezgru atoma, Označava se s Q, Tijelo se može naelektrisati dodirom, električnom indukcijom i..., Mjerna jedinica za pritisak, G = mg, Mjerna jedinica za struju, Mjeri se omima, Broj jedinki u molu, Proces kod kojeg je krajnje stanje je jednako početnom., Pala mu jabuka na glavu, Negativno naelektrisana čestica, Fizičar poznat po uzviku %27%27Eureka%27%27, Usmjereno kretanje naelektrisanih čestica, Autor teorije relativiteta, Izvor istosmjerne struje, Predmeti koji privlače predmete od željeza, Mjerna jedinica za kapacitet kondenzatora, Mjera nereda, Negativna elektroda, Naboje u mirovanju proucava,

Crossword words:
ARHIMED, KONDENZATORI, OMOV ZAKON, ENTROPIJA, PASKAL, ALBERT AJNŠTAJN, ELEKTRIČNO POLJE, GROMOBRAN, TOPLOTA, TRENJEM, TEŽINA, NEUTRONI, AVOGADROV BROJ, ELEKTRIČNI OTPOR, ELEKTRON, KULONOV ZAKON, PARALELNI SPOJ, ISAK NJUTN, MAGNETI, FARAD, PERPETUUM MOBILE, AKUMULATOR, ELEKTROSTATIKA, GALILEO GALILEI, AMPER, KATODA, ENERGIJA, STRUJA, KRUŽNI PROCES,