Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Rozhodni sa!

Groups:
Prijateľné správanie, Neprijateľné správanie, group_name3, group_name4,

Words:
používať rasisitické nadávky, žalovať na niekoho učiteľovi, byť v škole usilovný, neničiť verejný majetok, vysmievať sa telesne postihnutým, žalovať na niekoho rodičovi, nebyť k učiteľovi drzý, upratovať verejný priestor, tool for teachers volať dievčatá kozy, okradnúť kamaráta, byť potrestaný za klamstvo, upratovať po svojom psíkovi, volať chlapcov debili, maľovať na múry sprejmi, distant learning byť potrestaný za podvod, nekričať v MHD, teaching ohovárať priateľa, posudzovať niekoho podľa toho, čo má oblečené, upozorniť spolužiakov, aby sa nebili, pozdraviť v škole aj učiteľa, ktorý ma neučí, šikanovať niekoho fyzicky alebo psychicky, invite students kradnúť v obchode, pochváliť toho, kto si to zaslúži, dať prednosť staršiemu, chcieť za každý čin odmenu, nepočúvať rodiča, robiť si domáce úlohy, dodržať sľub, robiť si žarty z toho, ako niekto vyzerá, nepočúvať učiteľa, učiť sa, nezabúdať na starých priateľov kvôli novým,