Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


aardrijkskunde: definities

Crossword hints:
een grafiche voorstelling van de klimatologische maangemiddelden van temperatuur en neerslag van een bepaalde plaats, lijnen ide plaatsen met dezelfde temperatuur verbinden met elkaar, lijnen die plaatsen met dezelfde luchtdruk verbinden met elkaar, heeft een milderende invloed op de temperatuur, water koelt trager af en warmt trager op dan land, lijnen die plaatsen met dezlfde hoeveelhuid neerslag verbinden met elkaar, de verplaatsing van de lucht lang het oppervlak vanuit een gebied met hoge luchtdruk naa een gebied met lage luchtdruk,

Crossword words:
WIND, ISOHYETEN, ISOBAREN, ZEE, ISOTHERMEN,