Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Znalostní test - Klientská karta

Znalostní test - Klientská karta časová náročnost: 10 minut Správná je vždy jen jedna odpověď.

1. Kolik stran obsahuje tištěná karta klienta?
pro dobrý pocit klienta z první schůzky, pro založení do šanonu, po klienty, kteří si ji sami vyžádají, ke zjištění potřeb klienta a jeho cílů,
2. Kde najdu pomůcku Smart?
při odevzdání finančního plánu, při třetí schůzce, při první schůzce, při druhé schůzce,
3. Co je to karta klienta?
z osobních údajů klienta, shrnutí cílů a potřeb a také ze souhlasu se zpracováním osobních údajů, z toho co mi připraví vedoucí OZ, z pomůcky prase studna, z pomůcky PR,
4. Kdy se vyplňuje karta klienta?
představení společnosti a partnerů, představení svého vedoucího, představení benefitů pro klienta, zhodnocení prvního dojmu u klienta,
5. Používané pomůcky při vyplňování karty klienta
sphere kartu, podporu a zabezpečení dětí, penzi, rentu, volné finanční prostředky,
6. K čemu slouží karta klienta?
zda si takové zajištění může dovolit, důležitost druhého pilíře, možnost zhodnocení jeho volných finančních prostředků, děti není nutné řešit, protože nejsou výdělečně činné,
7. Co v kartě klienta nenajdeme?
sportovně oblečen, oholen, formálně oblečen, volno časově, dle počasí,
8. Co může klient získat při pravdivém vyplnění karty a kvalitně odvedené práci poradce?
jen při řešení pojištění vozidla, nikdy, ano vždy, jen při řešení pojištění majetku,
9. Z čeho se skládá karta klienta?
k zjištění majetku, k pojištění vozidel, k životnímu pojištění distant learning , pomůcka která názorně ukazuje klientovi , že nemusí pouze ušetřit , ale co může získat po vypracování FP .,
10. Jaké údaje se zapisují do elektronické karty klienta ve Smartu?
v kartě klienta, na intranetu, v Kissu, na stránkách Kooperativy,
11. Co označuje ve Smartu pojem „Aktuální stav“?
osobní číslo poradce, údaje o získateli, číslo PPZ u ČNB quiz generator , osobní údaje klienta, shrnutí cílů a potřeb ,
12. Jaká by měla být image poradce na první schůzce s klientem?
jak řešit pojistnou událost, stupeň poradce, analyzér, oceňovací tabulky,
13. Co se nachází na poslední straně klienta?
aktuální počet smluv klienta, takový pojem ve Smartu není, identifikaci podezřelého obchodu, zobrazení nastavení rizik a zajištění klienta,
14. Co obsahuje Smart?
profil společnosti , šanon distance learning , prase studna a čára života, příručka Perspektiva 7BN,
15. Je vhodné při vypisování karty klienta zmiňovat se o projektu“Kryštůfek záchranář“?
originál %2b 2 kopie , originál %2b 3 kopie, originál, originál v písemné formě, zadáním do SMARTu,
16. Co by měl klient slyšet při vyplňování karty klienta?
majetek, penze a renta, pojištění vozidel, souhlas se zpracováním osobních údajů ,
17. Součástí pomůcky PR je:
sedm, devět, jedenáct quiz , třináct,
18. K čemu slouží pomůcka prase studna?
Profil společnosti, Kapitoly z Kapitolu, cíle,způsoby a výstupy naší práce, kapitol shop,
19. Co by měl klient slyšet před vyplněním karty klienta?
finanční prémii, vysoce kvalifikované zajištění, komplexní obsluhu a kvalitní servis,maximální zisk a významné úspory, knihu doporučení, nic,