Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Природа

1. Водата во морето е
убава и неубава, жива, нежива и изменета, жива,
2. Светлината е смеса на бои кои се познати како
растенијата и животните, човекот, растенијата,животните и човекот,
3. Планинско земјиште се наоѓа на
живата природа, неживата природа, изменета природа build your own quiz ,
4. Својства на водата се
човекот, растенијата , животните,
5. Неистечни води се
корисна средина, убава средина language , животна средина,
6. Јагленохидрати најмногу има во
се поврзани, се оделени, ниедни,
7. На земјата има повеќе
се раѓаат ,растат,се хранат,стареат умираат, се произведуваат, не се менуваат,
8. Изгледот на земјиштето се вика
материјал, универзал, материја,
9. Соларна енергија се користи од
стакло, пластика, дрво,
10. Живите суштества
ништо не се прави, се прави речиси се, ниедно,
11. Сетило за вид е
стакло, хартија, пластика,
12. Речиси сета енергија на планетава директно или индиректно потекнува од
материи, мешавини, материја,
13. Воздушната обвивка околу Земјата се вика
цврст, течна, сите состојби,
14. Земјата има форма на
зборување, енергија, гледање,
15. Мешавините можат да бидат во
енергија, екскурзија, екологија,
16. Виножитото има
месечината, човекот, Сонцето,
17. Човекот што се занимава со промените на времето се вика
природни и вештачки, природни, вештачки active teaching ,
18. Видови почва се
искривено, праволиниски test , заобиколено,
19. Смог е
сонцето, огнот test , водата,
20. Светлината се движи
температура, водаstimulate your students , ветар,
21. Нашата исхрана треба да биде
светлосен бран, светлосен спектар, светлосна должина,
22. Изворите на енергија може да бидат
8 бои, 7 бои, 6 бои,
23. Природата се дели на
звуци, бои class page , мириси,
24. Научниците во минатото земјата ја нарекувале
не се менува, постојано се менува, се губи,
25. Земјата е активна , променлива планета затоа што
Пента, Пангај, Портал,
26. Топен и изладен песок со други состојки се вика
течни карпи, цврсти карпи, изронети карпи e-learning ,
27. Скица е цртеж
карпи, песок create online activities , почва,
28. Водата во природата
кружи кога дува ветар, кружи само кога врне, постојано кружи,
29. Без вода и воздух
хидросфера, атмосфера, кислород,
30. Термометарот мери количество
без боја,мирис,форма и вкус, со мирис,боја и форма, со вкус,
31. Облакот представува
река, езеро, извор, езеро,море,океан, река, море,
32. Кога една материја ја употребиме за да направиме некој предмет се вика
вода, копно, карпи,
33. Ровкиот, површински слој на Земјата се вика
природни, планински, вештачки,
34. Животна средина за рибата е
црница, глинеста, песоклива, тврда, глина, камен, песок quiz builder ,
35. За фотосинтеза потребно е
планина, релјеф, вдлабнатина create online quizzes ,
36. Од пластика
со мерење, со размер, слободен цртеж,
37. Сланата ја сочинуваат
езеро, планина, рамнина,
38. Снег,дожд,град,облак се
дома, надвор, насекаде околу нас,
39. Хартија се прави од
хидросфера, атмосфера, ниедно,
40. За да завршиме некоја работа потребна е
една состојба, две состојби, три состојби,
41. Природа е
солена, кисела, блага quiz generator ,
42. Кога во атмосферата замрзнува водена пареа настанува
езеро, море, извор,
43. Водата има
студено доба, ледено доба, бело доба,
44. Наука што го проучува односот на човекот кон природата се вика
природни појави, човечки појави, создадени појави,
45. Температурата на здрав човек е
дожд, град, снег,
46. Најголем загадувач на природата е
згустена водена пареа, згустена вода web 2.0 , згустен воздух,
47. Најважни за промени на времето се
капки вода, замрзнати капки роса, магла,
48. Во нежива природа спаѓаат
метеоролог, математичар, мерач,
49. Првобитно Земјата представувала усвитена топка составена од о З
ветрот и воздухот, водата и пареата, сонцето и воздухот,
50. Се она што може да се претвори во работа се вика
годишни времиња, годишни струи, годишни слики,
51. Годишните времиња се
има живот, нема живот, ниедно assess performance ,
52. Воздухот се наоѓа
0 степени, 50 степени, 100 степени,
53. Контролен центар за размислување, помнење и говор е
брзи промени, бавни промени, ниедно,
54. Пренесувањето на поленот од прашникот до толчникот се вика
сонце и растенија, човек и вода, почва и вода,
55. Приспособувањето на промените во животната средина се вика
нежива природа, жива природа, жива и нежива природаweb page,
56. Движење,исхрана, растење, стареење се заеднички особини на
продавачи, потрошувачи, произведувачи,
57. Бидејќи растенијата сами создаваат храна тие се
засадување, опрашување online quizzes , никнување,
58. Времето кога Земјата била под вечен мраз се вика
главата, мозокот, срцето,
59. Сонцето водата и почвата ја сочинуваат
око, уво, нос,
60. Ако се помешаат материјалите се добиваат
месо, млеко, жито,
61. Водата врие на
34-36 степени, 35-36 степени save time , 36-37 степени,
62. Пролет,лето, есен, зима се
разнообразна, еднообразна, иста,
63. Околината во која има услови за живот е
воздух, вода interactive , сонце,
64. Езерата кои ги создал човекот се
револуција, еволуција, солуција,
65. Воздушната обвивка околу Земјата се вика
човекот, животните, растенијата,
66. Живата и неживата природа
квадар, коцка, топка,
67. Живата природа ја сочинуваат
биологија, екологија, географија,
68. Се што слушаме се
загадена вода, загадена почва mix questions , загаден воздух,
69. Изменетата природа и менува
почвата, водата, воздухот,