Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AS_MAJ_2010_2 (copy)

Crossword hints:
szeregówka, osiedle, cel, komin, ulotka, czkawka, zanieczyszczać, nadwyżka, istrukcja obsługi, niewielki, kradzież, kara grzywny, ukarać grzywną, pieszy, rywalizować, szkodliwy, subtelny, częsty, wspólny, trąbić klaksonem, wymawiać, paragon, towary, chętny, wdychać,

Crossword words:
RECEIPT, PRONOUNCE, SLIGHT, MANUAL, INHALE, WILLING, PEDESTRIAN, FINE, LEAFLET, SUBTLE, COMMON, OBJECTIVE, HARMFUL, THEFT, HOUSING ESTATE, TERRACED HOUSE, COMPETE, POLLUTE, SURPLUS, GOODS, HOOT, CHIMNEY,