Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


wazne wydarzenia

Definitions:
1793 II rozbiór Polski , 1981 Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce online activities , 1863 wybuch powstania styczniowego, 1788-1792 sejm Czteroletni, 1918 odzyskanie niepodległości generate answer keys , 1830 wybuch powstania listopadowego, 1772 I rozbiór Polski, 1794 Powstanie Kościuszkowskie, 1791 uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 1807 utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1989 Obrady Okrągłego Stołu print quizzes , 1914-1918 I wojna światowa, 1939 wybuch II wojny światowej, 1980 powstanie NSZZ Solidarność, 1795 III rozbiór Polski , 1944 wybuch Powstania Warszawskiego,

Answers:
MDCCCVII, MDCCXCIV, MCMXVIII, MDCCXCV, MDCCCXXX grading , MDCCCLXIII, MDCCLXXII, MDCCXCI invite students , MCMLXXXIX, MDCCLXXXVIII - MDCCXCII help students assimilate material , MDCCXCIII, MCMXIV-MCMXVIII, MCMLXXXI, MCMXXXIX, MCMXLIV, MCMLXXX,