Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Majandus.

1. Majandusharud on
hankiv, teenindav, müüv, ostev
2. Mida rohkem ...................sektoris hõivatuid, seda kõrgemal tasemel majandus on.
hankivas, teenindavas, töötlevas, ostvas
3. create online quizzes Missuguseid Eesti majandusüksusi on mõjutanud looduslikud tingimused ?
põllumajandus, energeetika, transport, metsandus
4. Kes on majanduslikult aktiivsed inimesed?
kes soovivad töötada, üliõpilased, töötud, hõivatud
5. Majanduslikult mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad.....
töötud, üliõpilased, pensionärid, koduperenaised
6. Millest sõltub taimekasvatuse kui majandusharu areng?
mullastikust, tööjõust elearning , seemnetest, kliimast
7. Missugustes kliimavöötmetes tegeldakse metsandusega kõige rohkem?
Ekvatoriaalses kliimavöötmes e-learning , Lähisekvatoriaalses, Parasvöötmes, Lähistroopilises
8. Mineraalne maavara, millest sulatatakse metalle....
mineraalsool, maak, metallioksiid, muld
9. Mis on tähtis tööstusettevõtte loomisel?
teede võrgustik, asula olemasolu, hoonestiku olemasolu, elektriliinide olemasolu