Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Loodusvarad.

1. Maapõues leiduvaid loodusvarasid nimetatakse......
maapõuevarad, maavarad, loodusvarad, kütused
2. Mets , vesi ja taimed on...........
taastumatud loodusvarad, inimvarad, taastuvad loodusvarad, metsavarad
3. Nafta, rauamaak, turvas ja kivisüsi on ......
taastumatud loodusvarad grading , taastuvad loodusvarad, kütused, inimvarad
4. Elektrijaamu, kus elektriks muundatakse voolava vee energia, nimetatakse...........
soojuselektrijaamadeks, bioelektrijaamadeks, hüdroelektrijaamadeks, tuuleenergiajaamadeks
5. Selleks, et liikuda ühest punktist teise , on vaja ....
jõudu, karke, energiat, jalgu
6. improve results Taastuvatest loodusvaradest toodetud energia on ...........
vaba energia , taastuvenergia, päikeseenergia, keha energia
7. Kõikide energiate allikaks on........
vesi, taimed, maa, Päike
8. Kõige võimsamad elektrijaamad on .............
tuulegeneraatorid, soojuselektrijaamad, tuumaelektrijaamad, hüdroelektrijaamad
9. Eestis elab ...................inimest
1,3 miljonit, 1, 3 tuhat, 1, 3 miljardit, 300 000
10. Eesti olulisemaid loodusvarasid on ..........
vesi, turvas, mets, kivisüsi
11. Graniit on............
settekivim, tardkivim, moondekivim, lubjakivi
12. Paekivi, kruus, liiv ja savi on Eestis tähtsaimad........
loodusvarad, settekivimid, ehitusmaterjalid, liivakivid
13. Suuremad põlevkivi leiukohad on ............
Kagu - Eestis, Lääne - Eestis, Kesk - Eestis, Ida - Virumaal
14. Maapealsed kaevandused on...
barjäärideks, karjäärideks, maakaevandusteks, maavaradeks