Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Krzyżówka logistyczna

Uzupełnij brakujące luki odpowiadając na pytania. Czas zadania wynosi 16 min. Powodzenia!

Crossword hints:
Jest to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień., Racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń., Zwiększenie wartości aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań i rezerw., Krzywa przedstawiająca graficzną ilustrację klasyfikacji ABC, Dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym, zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia sporządzone na określony dzień., Reguła 80/20, która stanowi podstawę klasyfikacji ABC, Ilość dóbr, które dostawcy są gotowi dostarczyć na określonym rynku, w określonym czasie i przy danej cenie., Konwencja dotycząca pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe., System wspomagający współpracę z klientami., Nazwa pochodzi z języka angielskiego polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej., Substancje stałe i ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej, które są nieprzydatne w miejscu, w którym powstały., Zapas dóbr, które już nie będą wykorzystywane, Jest to Globalny Numer Jednostki Handlowej, Są to przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian dla składowania zapasów sypkich., wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków gospodarczych i usług oraz wynagrodzenie za prace poniesione w określonym czasie., Model jednoparametrycznego wygładzania wykładniczego-metoda stosowana do prognozowania popytu stacjonarnego., Wymiana standardowych danych na formularzach przygotowanych elektronicznie.,

Crossword words:
INWENTARYZACJA, PODAŻ, PRZYCHÓD, CRM, GTIN, ZASIEKI, OUTSORCING, EDI, AETR, PARETO, LORENZA, PROGNOZOWANIE, KOSZT, BILANS, BROWNA, ZBĘDNY,