Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Riigieelarve 9.klass

1. Riiklikke makse võib kehtestada...
maksud, lõivud, natsionaliseerimine, tuludeklaratsioon,
2. Eelarves on kaks poolt: tulu ja ...(kirjuta nimetavas käändes, väikese algustähega)
FALSE, ,
3. Mis kaupadele rakendatakse aktsiise?
käibemaks, tulumaks, maamaks, kütuseaktsiis,
4. Riigieelarve koostamisel on aluseks eelmise aasta eelarve
TRUE, FALSE, ,
5. Riik saab tulu ...
kütus, maiustused, elekter, alkohol,
6. Kui sa tarbid tooteid või teenuseid, maksad ...
TRUE, FALSE, ,
7. Sotsiaalmaksust laekuvat raha tohib kasutada:
haridus, lasteaiad, pensionid, tervishoid,
8. Eestis kehtib progresseeruv maksusüsteem- a.2017
siis saab töötaja vajadusel töötutoetust, töötajale pakutakse karjäärinõustamist, töötaja saab töötuskindlustushüvitist, ettevõtte alustamiseks antakse nn stardiraha,
9. Mis maksu määr on 33%25? seda maksab tööandja. Kirjuta vastus väikese algustähega, nimetavas käändes, ära kirjuta sõna maks!
, ,
10. Ümbrikupalk on selline palk, mida makstakse ümbrikus
sotsiaal, , ,
11. Nn ümbrikupalga saaja riskid on:
ei ole kindlust, kas palka makstakse, ei saa töökohta vahetada, ei ole tervisekindlustust, ei saa töötukindlustushüvitist,
12. Mis riigiasutus tegeleb maksude kogumisega ja maksmise kontrollimisega?
TRUE, FALSE, ,
13. Mis maksu määr on 2017 a. 20%25 ja maksavad tulu saajad? kirjuta väikese algustähega, nimetavas käändes, ära kirjuta sõna maks!
tollimaksu, käibemaksu, sotsiaalmaksu,
14. Töötuskindlustusmaksu maksavad tööandja ja töötaja
president, Riigikogu web 2.0 , valitsus,
15. Otsesed maksud on ...
vallavalitsus, volikogu crossword maker , vallavanem, Riigikogu,
16. Töötuskindlustusmaksu on kasulik maksta, sest ...
Riigikogu, Riigikohus, Maksu-ja Tolliamet, Rahandusministeerium,