Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Wybierz odpowiednią odpowiedź

Występuje jedna poprawna odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 30 sekund. Powodzenia!

1. Jest odpowiednikiem klasycznych %22systemów%22 dokumentacji produkcyjnej w systemach produkcyjnych zorganizowanych wg koncepcji Just in Time.
kanban, System GS1, kaizen, SCM
2. Są to systemy wspomagające zarządzanie magazynowaniem; informatyczna obsługa fizycznego przemieszczania towarów wewnatrz magazynu.
TMS help students assimilate material , ECR, Kanban, WMS
3. Model internetowych relacji biznesowych polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
B2C, C2C tool for teachers , B2B, B2E
4. Umowa, która zawiera wytyczne, w jakiej temperaturze należy transportować artykuł żywnościowy oraz jakie w tym celu warunki termiczne powinien spełniać środek transporto
TIR, ATP, ADR, AETR
5. Do grupy C w ramach klasyfikacji zapasów według analizy ABC, zalicza się produkty
bezwartościowe, o dużej wartości obrotu, o niskiej wartości obrotu, o średniej wartości obrotu
6. test Analiza ABC jest wykorzystywana w magazynowaniu do rozmieszczenia towarów w strefie składowania. Udziały poszczególnych grup wynoszą.
70%25, 25%25 i 5%25, 60%25, 25%25 i 15%25 class website , 70%25, 20%25 i 5%25, 80%25, 15%25 i 5%25
7. List orzewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie.
kolejowym, samochodowym, morskim, lotniczym
8. Rejs trwający od momentu rozpoczęcia załadunku w porcie początkowym aż do momentu zakończenia wyładunku w tym samym porcie, to żegluga.
liniowa, trampowa, trampingowa, nieregularna
9. results history Ustal czas przewozu przesyłki kurierskiej z punktu A do B, jeżeli odlegość między punktami wynosi 180 km, a średnia prędkość wynosi 75 km/h
2h i 4 min, 2h i 14 min, 2h i 24 min, 2h i 34 min
10. Sztauplan to plan rozłożenia ładunku.
w samolocie, na statku, w samochodzie, w wagonie kolejowym
11. Jest to zestawienie ilości wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów składających się na jedną sztukę kompletnego wyrobu, z określeniem relacji.
struktura wyrobu, marszruta produkcyjna computer assisted language learning , indeks materiałowy, kartoteka materiałówa