Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Zapasy i łańcuchy dostaw

Występuje co najmniej jedna dobra odpowiedź

1. Określ główne przyczyny tworzenia zapasów?
materiały i surowce, roboty w toku, towary, kontenery,
2. Jest obiektem przestrzennym o określonej funkcjonalności wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne.
materiały pomocnicze, materiały eksploatacyjne, materiały surowcowe, materiały sezonowe,
3. Jest to zapas, który powstaje w wyniku braku możliwości zapewnienia pełnej synchronizacji dostaw i zużycia.
materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze, materiały do robót w toku, materiały cykliczne,
4. Sa to dobra, które mają określoną lokalizację, wyrażone w miarach ilościowych lub wartościowych, na bieżąco nie wykorzystywane, przeznaczone do pożniejszego przetworzenia.
przyczyny niezależne od przedsiębiorstwa, przyczyny celowe, przczyny obligatoryjne, przyczyny polityczne,
5. Jest to zapas tworzony gdy zużycie i sprzedaż jest zmienne a prognozy obarczone są błędami.
cykliczny, bezpieczeństwa active teaching , bieżący, sezonowy,
6. Na jakim obszarze (brutto) funkcjonuje Centrum logistyczne w Bremie
bezpieczeństwa , rotujący, nierotujący, cykliczny,
7. Jakie rodzaje zapasów występują w procesie logistycznym?
logistyczne, pomocnicze invite students , dodatkowe short answer questions , operacyjne,
8. Wymień rodzaje funkcji, jakie są realizowane w centrach logistycznych.
centrum logistyczne, centrum regionalne, centrum intermodalne, terminal przeładunkowy,
9. Do jakiej grupy materiałów zaliczysz materiały wykończeniowe, ochronne, dekoracyjne, farby, emalie.
Koninie, Modle Królewskiej, Gliwicach, Poznaniu,
10. W którym mieście ma siedzibę Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto SA
472 ha, 250 ha, 610 ha test , 385 ha,