Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Az igenevek

Crossword hints:
Az andó/endő képzővel képezzük (az igenév szót nem kell a végére írnod). , Az ó/ő képzővel képezzük (az igenév szót nem kell a végére írnod). , A határozói igenév képzői., Ezt a fajta igenevet nem lehet toldalékolni. , A főnévi igenevet nemcsak képezni, hanem ... is lehet., Melyik az az ige, amiből nem lehet főnévi igenevet képezni?, A van ige főnévi igenévvé képzett alakja., A t/tt képzővel képezzük (az igenév szót nem kell a végére írnod). , Az ige és a főnév tulajdonságait hordozó szófaj. , A melléknévi igenévnek ... típusa van. , A melléknév és ige tulajdonságait hordozó szófaj. , A főnévi igenév képzőj. , Az egyik alapszófaj. ,

Crossword words:
IGENÉV, RAGOZNI, BEFEJEZETTMELLÉKNÉVI, FOLYAMATOSMELLÉKNÉVI, LENNI, NINCS, HÁROM, VAVEVÁNVÉNVÁSTVÉST, MELLÉKNÉVIIGENÉV, BEÁLLÓTÖRTÉNÉSŰMELLÉKNÉVI, FŐNÉVIIGENÉV, NI,