Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Factorización (copy)

Factoriza usando término común o diferencia de cuadrados. Exito!!

1. (x%2b8)(x-8)
x^2-64, a^2-b^2, 55x%2b11, x^2-x
2. (11%2by)(11-y)
121-y^2, 4x^2-9y^2, -3x^3-12x^2, 49-x^2
3. (15%2bx)(15-x)
225-x^2, x^2-64, 33x^4-3x^3%2b12x^2, x^2-x
4. (x%2b3)(x-3)
x^2-9, 55x%2b11, x^2-y^2, a^2-b^2
5. x(x-1)
x^2-x, 49-x^2, 225-x^2, -3x^3-12x^2
6. 2x(3x-2)
6x^2-4x, 225-x^2, x^2-x, x^2-81
7. -3x^2 (x%2b4)
-3x^3-12x^2, 121-y^2 interactive , 225-x^2, 49-x^2
8. (7-x)(7%2bx)
49-x^2, -3x^3-12x^2, a^2-b^2, x^2-9
9. 11(5x%2b1)
55x%2b11, x^2-64, x^2-81, a^2-b^2
10. 3x^2(11x^2-3x%2b4)
33x^4-3x^3%2b12x^2, x^10%2bx^5, 22x^2%2b2x, -3x^3-12x^2
11. (x%2b9)(x-9)
x^2-81, 49-x^2, x^2-64, x^2-x
12. (a%2bb)(a-b)
a^2-b^2, x^10%2bx^5, 33x^4-3x^3%2b12x^2, 6x^2-4x
13. 2x(11x%2b1)
22x^2%2b2x, 55x%2b11, x^2-81, -3x^3-12x^2
14. (2x%2b3y)(2x-3y)
4x^2-9y^2, 22x^2%2b2x, x^2-64, 6x^2-4x
15. x^5 (x^5%2b1)
x^10%2bx^5, x^2-y^2, 6x^2-4x, x^2-64