Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ametid

1. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab kosmeetikuna?
Peab tundma kaasaegseid moetrende, ta peab tundma elektrimaterjalide omadusi ja kasutusviise educational activities , Peab oskama kasutada töö- ja mõõteriistu, tal peab olema hea analüüsioskus,
2. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab turvatöötajana?
on kannatlik, sõbralik, südamlik ja hell , peab valdama väga hästi emakeelt ja tõlgitavat võõrkeelt teacher , peab tundma ehituskonstruktsioone ja elektriseadmete paigaldusviise, peab tundma õpetus- ja kasvatusmeetodeid ,
3. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab juuksurina?
suudab uurimistulemusi kirjalikult ja suuliselt esitada, tunneb arheoloogia meetodeid ning Eesti ja Euroopa ajalugu, tal peab olema hea muusikaline kuulmine, oskab teha välitöid;oskab kasutada mõõte- ja tööriistu,
4. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab lasteaiaõpetajana?
Kasuks tuleb hea inglise keele või mõne muu võõrkeele oskus, tal peab olema hea muusikaline kuulmine, tal on vaja teadmisi metallitööst, Tundma arvutivõimalusi, mis on abiks viimistlemisel, aga annab ka kogu helipildi kujundamisel mitmekesisemaid lahendusi.,
5. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab elektrikuna?
peab tundma toidutooraine eeltöötlus-, valmistus- ja säilitusviise, olulised on kohusetunne ja meeskonnatöö oskus, peab omama toiduvalmistus- ja serveerimisoskust, tööoskuste hulka kuulub kliendi nõustamine ning talle sobiva juuksehooldus- ja -viimistlusvahendite müümine,
6. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab helirežissöörina?
juuste lõikamise oskus eri tehnikates, oskama lugeda ehitusjooniseid, et ehitada projekti järgi, Töö laabumisele aitavad kaasa suhtlemisoskus ja teenindusvalmidus quiz generator , peab oskama juukseid värvida, blondeerida ja triibutada,
7. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab müürsepana?
peab oskama mängida klaverit, peab tundma ehitusmaterjale ja oskama neid õigesti kasutada, peab oskama oskuslikult käsitseda ehitusel kasutatavaid elektri- ja käsitööriistu, Töös on vaja järgida ohutusnõudeid,
8. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab kokana?
Ta peab oskama käsitseda töövahendeid valveseadmestikust relvade ja erivahenditeni, Töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet ning rutiinitaluvust, Mitmesuguste andmebaaside kasutamine, eriti piirikontrollis, eeldab ka arvutioskust., Inimestega suheldes peab olema veenev, korrektne ja viisakas,
9. Missugused omadused peavad olema inimesel, kes töötab advokaadina?
peab tundma õigusakte ning oskama neid tõlgendada ja praktikas rakendada, peab olema väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus, peavad olema süvateadmised õigusest, tundma puiduvarumistehnoloogiaid,