Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Soo mõisted

Definitions:
soojusenergia, taastumatu loodusvara, soo, põlevkivi, älves, taastuv loodusvara, raba, maavara, elektrienergia, laugas, madalsoo, siirdesoo save time , turbaaammal, energia, taastuvenergia tool for teachers , looduvara, turvas,

Answers:
elektriga seotud energialiik, paksu turbakihiga kaetud soo, kus kasvavad ainult rabataimed. educational games , looduskeskkonna osa, mida inimene kasutab enda tarbeks., keha võime tööd teha., loodusvara, mis pideva kasutamise tagajärjel lõpeb., kõdunenud täimejäänustest kiht veerohkes keskkonnas. , tiigi- või järvasarvane veekogu soos., aineosakeste liikumise energia online education , vee, püdela turba ja samblaga täitunud lohk., soo, kus kasvavad raba- ja madalsootaimed. quiz , soos kasvav sammal, mis moodustab suure osa turbakihist., maapõues leiduv loodusvara, mida on võimalik kaevandada., loodusvara, mis põhimõtteliselt on võimeline taastuma., püsivalt märg ala, kus tekib ja ladestub turvas., soo, kus kasvavad peamiselt rohttaimed., taastuvatest loodusvaradest toodetav energia, põlevat orgaanilist ainet sisaldav settekivim,