Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Soo mõisted

Definitions:
soo, laugas, taastuvenergia quiz generator , raba, turvas, elektrienergia, maavara, siirdesoo create online tests , älves, põlevkivi, turbaaammal, looduvara, taastuv loodusvara, madalsoo, energia, taastumatu loodusvara, soojusenergia,

Answers:
taastuvatest loodusvaradest toodetav energia, põlevat orgaanilist ainet sisaldav settekivim, aineosakeste liikumise energia, keha võime tööd teha. language , vee, püdela turba ja samblaga täitunud lohk. build your own quiz , soos kasvav sammal, mis moodustab suure osa turbakihist., loodusvara, mis põhimõtteliselt on võimeline taastuma., elektriga seotud energialiik, püsivalt märg ala, kus tekib ja ladestub turvas., loodusvara, mis pideva kasutamise tagajärjel lõpeb., soo, kus kasvavad raba- ja madalsootaimed., tiigi- või järvasarvane veekogu soos., soo, kus kasvavad peamiselt rohttaimed., paksu turbakihiga kaetud soo, kus kasvavad ainult rabataimed. educational games , maapõues leiduv loodusvara, mida on võimalik kaevandada., kõdunenud täimejäänustest kiht veerohkes keskkonnas. tool for teachers , looduskeskkonna osa, mida inimene kasutab enda tarbeks.,