Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Praktikumi kinnistamine

Kasutades praktikumifaili leia iga ülesande vastus. valida saate kas doomino, paaride valiku või sobitamise vahel. Paaride valikul peate klikkima õigetele paaridele, et need kaoks. Doomino variandis tuleb õiged klotsid kokku viia. Sobitamises tuleb liigutada paare nii, et õiged oleks kohakutti. Kuna kirjutada sai vähe, siis mitmed tekstis jäid napiks. Püüdke aru saada.

Definitions:
0,81, 0,91 elearning , 26, oluline erinevus, 5 quiz , 14, 18, 3, 1,88, 26, 0,76, 4, pole olulist erinevust, 2, 0,06, -0,10,

Answers:
meeste tekstitöötlusoskuste mediaanhinnang, võrdlus meeste ja naiste teksti-töötlusele antud hinnangute vahel , Naiste hinnangu koduarvuti kasutamisvõimalustele mood, Vastajate arv, kes on õppinud ja õpetavad linnakoolis , võrdlus tekstitöötlus- ja tabelarvutusoskuste vahel, p meeste ja naiste hinnangute võrdluses veebi-lehtede koost. o., naiste hinnangu arvutikasutamise kindlustundele miinimum, p võrdluses tabelarvutusoskus ja koostamise met. oskus online activities , Meeste poolt läbitud internetikoolituste aritm. kesk., Naiste mediaanhinnag metoodilistele oskustele, meeste tööstaaži maksimum, Maakoolis õppinud vastajate protsent (täisarv) matching excercise , Inimeste arv, kes tunnevad end arvuti taga täiesti kindlalt, Seos tööstaaži ja õpilastega kindlustunde vahel, naiste arvutialaste koolituste arvu standardhälve, seos üldise arvutikasutusoskuse ja üldise kindlustundega elearning ,