Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Test 2 sanije

1. Cka quajm program?
Rregullimi i i orientimit te fletes se punes., Zgjidhja e nje problemi hap pas hapi., Sistem aplikativ., Bashkesi e urdheresave te zgjedhura sipas algoritmit.
2. Cfare sistemi te numrave perdor kompjuteri?
Sistem bit te numrave., Sistem bajt te numrave., Sistem binar te numrave., Sisten 1bajt te numrave.
3. Si quhet ne informatik (0) ose (1)
Bajt., 1Bajt., Bit., 2Bajt.
4. Si quhet njesia fillestare per matje e kapacitetit te kujteses.
Sistem operativ., Bajt., Sistem aplikativ., Sistem binar.
5. Nje bajt (1b) eshte e barabart me sa bita?
1bajt=8 bita., 1bajt=6 bita., 1bajt=5 bita., 1bajt=4bita.
6. Numero njesit me te medha se bajti?
Kilobit. distance learning , Megabit., Gigabit., Kilobajt,megabajt,gigabajt,terabajt
7. Sa bajt i ka nje kilobajt (1KB)?
1KB=1024 bajt., 3KB=6058 bajt., 2KB=2045 bajt., 4KB=4067 bajt.
8. Program per shtypjen e tekstit Microsoft Word ne te cilin grup te programeve ben pjese?
Page setup., Fonte. , File., Aplikativ.
9. N e cilin vite per here te pare u paraqit verzioni i pare word ver.1?
1973., 1974., 1986., 1998.
10. help students assimilate material Programi per shtupjen e tekstit Microsoft Word ne te cilen grupe te programeve ben pjese.
Windows., Linux-edubuntu., Google., Microsoft Office.
11. invite students Si aktivizohet programi Micosoft Word?
Start, programs, microsoft office 2003 dhe microsoft word 2003., Koleksioni i dy ose me te teper gjerave., Te gjitha mundesit e nje web faqe., Dokument i vendosur ne internet per shfletim.
12. Numero elementet perberse te dritares Microsoft Word?
Surfim dhe hostim. online activities , Softuer dhe hardver., Ruter dhe bllloger., Shiriti i titullit, shiriti i menyve vizori horizontal dhe vertikal.
13. Sa jane dimenzionet e fletes se punes A4?
304mm x 548 mm., 384mm x 497 mm., 210mm x 297 mm., 189mm x 764mm.
14. Cka jane margjinat e fletes se punuese?
Skenari ode dokumenti., Rregulimi i llojeve te fonteve., Formati i shtypur., Zbrastirat e fletes punuese larte poshte,majtas, djathtas.
15. results history Si e rregullojm orientimin e fletes punuese?
Dokumenti., File.Page Setup (oriendtation) portait ose lundscape., Rregullimi i fonteve., Tipi i skenarit.
16. A mundemi ne programin Microsoft Word te punojme me orientim vertikal (Portait) horizontal (Landscape)ne te njejtin dokument dhe si realizohet?
File,Page Setup., Web llog., File, Page Setup,dhe prerja e apply to;This point forward., Web faqe.
17. Cfare tipi te skenarit permban dokumenti ne word 2003 e cfare ne Microsoft Word 2007?
Dokumenti Microsoft Office., Dokumenti Fonte., Dokumenti i shtyper me minak Format dhe Fontet., Dokumenti DOC OSR DOCX.
18. Si quhen shkronjat ne informatik?
Fonte., Hostim., Blloger., Surfim.
19. A kane te gjithe kompjuteret shkronja te njejta?
Kane zbrastira te fletes punuese. help students assimilate material , Jo nuk kane sepse ato nuk istallohen sipas deshires. , Tipi i skenarit ose dokumentit., Installohen sipas deshites.
20. Cka quajm formatin e shkronjave?
Rregullimi i llojit te fonteve, madhesis,stilit,kahjes dhe njyres. teacher , Rregullimi i programit., Rregullimi i dokumentit., Rregullimi i Microsofr wordit.
21. Ne programin e Microsoft wordit ku mundemi me ba formatin e shkronjave.
Microsoft Wordi ku punojm me orientimin vertikal,dhe hotizontal., Zbrastirat e fletes punuese larte poshte., Sherbimi i internetit i cili mundeson shkembimin , porosive., Te shiriti i formatit ose duke shtypur me minak Format, Font.