Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Spr II la II lb z Przechowywania i magazynowania

Występuje co najmniej jedna dobra odpowiedz

1. Co NIE zaliczamy do budowli magazynowych półzamkniętych
warunki przechowywania, dopuszczalny okres przechowywania, starzenie zapasów, ubytek naturalny,
2. Jest to urządzenie stałe lub ruchome przeznaczone do wypełniania przestrzeni między rampą załadowczą a powierzchnią ładunkową pojazdu, która może znajdować się na różnych poziomach.
klimatologia magazynowania, klimatotechnologia magazynowania, narażenie klimatyczne zapasów, ubytek naturalny,
3. Ze względu na przeznaczenie magazyny dzielą się na:
zasieki, zasobniki tool for teachers , zasieki, wiaty,
4. Są to urządzenia umożliwiające składowanie asortymentów z zachowaniem określonej odległości od podłoża
przemysłowe, dystrybucyjne, rezerwowe, postać fizyczna dóbr,
5. Jest to dokument określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
podkłady, wieszaki, zasieki, stojaki,
6. Normy dla ręcznego przenoszenia ciężarów dla dorosłych mężczyzn przy pracy stałej wynoszą?
przepływowe, przejezdne, specjalizowane, stałe,
7. Jakie pojęcia zwiazane są z przechowywaniem
mostek ładunkowy, platforma ładunkowa, rampa samojezdnastimulate your students , odbojnnica gumowa,
8. Jest to badanie wpływu czynników klimatycznych na szybkość starzenia się zapasów w czasie przechowywania
regulamin pracy, instrukcja magazynowa, instrukcja obiegu dokumentów, dokumentacja adresowa,
9. Są to regały ramowe, w których jednostki ładunkowe przemieszczają się grawitacyjnie lub w sposób wymuszony po bieżniach nośnych i na nich odbywa się składowanie.
30kg, 40kg, 50kg class website , 100kg,