Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


17. Funcţii sintactice (5-6)

Bifaţi răspunsul corect.

1. Verbul A FI poate fi: 1. AUXILIAR, când AJUTĂ la formarea modurilor şi timpurilor compuse; (nu are funcţie sintactică) 2. PREDICATIV, când se poate înlocui cu A EXISTA, A SE AFLA (are funcţia sintactică de PREDICAT VERBAL) 3. COPULATIV, când are alt înţeles decât a exista, a se afla ( are funcţia sintactică de PREDICAT NOMINAL împreună cu un NUME PREDICATIV)
subiect, predicat, atribut, complement,
2. Funcţia sintactică a cuvântului %27%27propusese%27%27 din textul : Maria propusese altceva. este:
subiect, predicat, atribut, complement,
3. Când au valoare auxiliară, verbele a fi, a avea, a vrea pot avea funcţie sintactică.
subiect, predicat, atribut, complement,
4. În enunţul: Aş fi venit la şcoală dacă ştiam. verbul %27%27a fi%27%27 are valoare predicativă.
subiect, predicat, aribut, complement,
5. Cuvântul %27%27copilului%27%27 din propoziţia: Leagănul copilului e uşor. are funcţia sintactică:
ADEVĂRAT, FALS, results history ,
6. Cuvântul %27%27două%27%27 din textul: Două fete stau la soare. are funcţia sintactică:
complement, , ,
7. Cuvântul %27%27copil%27%27 din propoziţia : E un copil la uşă. are funcţia sintactică:
ADEVĂRAT, FALS, ,
8. În textul: Am fost la Miruna acasă. cuvântul %27%27la Miruna%27%27 are funcţia sintactică de # .
ADEVĂRAT, FALS, ,
9. În enunţul: Pâinea este la magazinul din colţ.predicatul este:
ADEVĂRAT, FALS active teaching , ,
10. În enunţul: Am avut două pisicuţe. verbul %27%27a avea%27%27 are funcţia sintactică de predicat verbal.
ADEVĂRAT, FALS, ,
11. Numele predicativ împreună cu un verb copulativ formează un predicat nominal.
auxiliare, , ,
12. Verbele care ajută la formarea modurilor şi timpurilor compuse se numesc verbe # .
ADEVĂRAT, FALS, ,
13. Funcţia sintactică a cuvântului %27%27de el %27%27din textul : Îmi aduc aminte de el. este:
sunt, albastre, sunt albastre, stelele,
14. Predicatele sunt de două feluri: verbale şi nominale.
ADEVĂRAT, FALS, ,
15. Verbele auxiliare cunoscute sunt: afi, a avea, a vrea.
ADEVĂRAT, FALS, ,
16. În enunţul: Stelele sunt albastre. predicatul este:
la magazinul, este, este la colţ, este la magazinul,
17. Cuvântul %27%27o balanţă%27%27 din textul: Am măsurat greutatea cu o balanţă. are funcţia sintactică de atribut.
ADEVĂRAT, FALS mix questions , ,
18. Verbele copulative sunt verbe care au alt înţeles decât înţelesul lor de bază.
ADEVĂRAT, FALS, ,