Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


sanije-gentijana

1. Numero disa shfletues(browsers)me te njohur
google,mozilla,vinap, google,yahoo,msn, Internet explorer, mozilla,opera..., skype,twiter
2. Cka quajm rrjet kompjuterik?
Lidhja e kompjuterit me kamer., Lidhja e kompjuterit me ruter., Lidhja e kompjuterit me printer., Lidhja e dy ose me teper kompjutereve mes veti.
3. elearning Sa lloje te rrjeteve kompjuterik kemi?
Rrjet me tel, Rrjet lokal-LAN dhe global-WAN, Rrjet me viriles, Rrjet me tel dhe viriles
4. Cka eshte ruteri dhe perdorimi?
Lidh kompjuteret mes veti, Lidh kompjuterin me pjeset dalese, Ruteri eshte pajisje e cila lidh rrjetin lokal me global., Lidh kompjuterin me pjeset hyrese.
5. Cka paraqet shkurtesa IP(aj-pi)
Web site, Internet adres., Web adres, Blog
6. Cka paraqet shkurtesa URL(uniform Resourse Locator)
Web sajt., Web adress., Web ditar., Web faqe.
7. Cka quajm provajder.
Dokument i vendosur ne internet., Koleksioni i 2 ose me teper faqeve., Firma qe mundeson lidhjen ne internet., Lidhja e 2 kompjutereve mes veti.
8. Cka paraqet shkurtesa www?
World wide web paraqet sistem i te dheneve te lidhura ne mes veti., Pjese programore e kompjuterit personal., Mundesit e nje Web faqe ne internet., Sherbime falsa per krijimin e Web ditarit ne internet.
9. Cka eshte e-mail?
Firam qe mundeson lidhjen ne internet., Paisje qe mundeson rrjet LOKALdhe GLOBAL., Dokument personal i vendosur ne internet., Posta elektronike qe mundeson shkembimin e posive.
10. Cka eshte web faqja?
Eshte dokument i vendosur ne internet per shfletim., Eshte sherbimi i internetit personal., Sistem i te dhenave te lidhura mes veti., Sistem i internetit i hapur per te gjithe.
11. Cka eshte web sajti?
Web sajit i centralizuar ku ne nje vend vendosen lajme,forume., Firam qe mindeson lidhjen ne internet., Eshte koleksioni i dy ose me teper web faqeve te vendosura ne Inter., Sistem i hapur dhe i mbyllur i shfaqur nr internet
12. Cka quajm host?
Kompj.ku ruhen te dhenat e web sajtit qe i kemi ne qasje per shfleti., Ditari elektronik personal ku permban te gjtha mundesit., Pjese programore e kompjuterit personal., Sherbime falsa per krijimin e web ditarit?
13. Ndarja e hapesires ne web serverin quhet?
Hardvere., Blloger., Hostim., Softuer.
14. Cka quajm sorfim?
Program per shtypjan e tekstit., Levizja apo shfletimi neoer web faqe te ndryshme ne internet., Sistem binar., Zgjidhja e nje problrmi hap-pas-hapi.
15. grading Web kerkusit me te njohur jane.
Winamp Skype., Mozilla,Avira. short answer questions , Google.Yahoo, msn, Internet explore.
16. Cka eshte web portali?
Njesia fillestare per matjen e kapacitetit te kujteses., Bashkesi e urdheresave te zgjidhura., Program per shtypje te tekstit., Eshte web sajt i centralizuar ku vendosen lajme,forume elektronik.
17. Cka eshte e-mail adresa?
Shiriti i standardeve., Qe punon me poste elektronike adresen e zgjedh shfytezuesi., Shiriti i menyreve., Shiriti i titullit.
18. Cka eshte web ditari?
Ditar elektronik personal ku mundesit munde te jene i publikuar, Permban mundesit e web sajtit., Pjese programore e kompjuterit., Mundesit e nje web faqe komerciale.
19. Nga cila fjale rrjedh fjala BLLOG?
Web faqe., Web sajt., Web llog., Web ditar.
20. Cilat servise ma te njohura qe i kemi permendur mundesojne sherbime falas per krijimin e web ditarit.
www.softuer.com., www.weebly.com dhe www.bloger.com., www.hardver.com., www.harduer.com.
21. Cka permban nje web ditar?
Te gjitha mundesit e nje web faqe komerciale,foto,zerit dhe videos., Rregullimin e llojit te fonteve., Zbrastiren e fletes punuese., Program per shtypje te tekstit.
22. Si quhen autoret e web ditarit?
Hardver., Softuer., Harduer., Blloger.
23. online activities Sa lloje tipe te web ditareve kemi?
Personal., Komercial., Mbyllur,Gjysme te hapur,dhe te hapur per publikun e gjere., Blloger.
24. Kompjuteri personal ndahet ne dy njesi kryesore harduer dhe?
Softuer dhe hardver., Hostim., Blloger., Surfim.
25. Cka quajme softuer?
Pjese programore e internetit te hapur., Pjese programore e kompjuterit personal., Pjese programore e internetit te mbyllur., Pjese programore e kompjuterit te publikuar.
26. Ne sa grupe te programeve ndahet softueri?
Antivirus program., Wirnar., Sistemore,aplikative,ndihmese, dhe baza e te dhenave. , Aplikative.
27. Numero disa programe sistemore?
Windovs,linux-edubuntu., Sistem operativ.stimulate your students , Mozilla Firefox., Skype.
28. Numero disa programe aplikative?
GNU Paint., Word,excel,corel drev,photoshop,win zip,winamp., Groove., Impress.
29. Numero disa programe ndimese dhe per cka perdoren ata?
Word,excel., Antivirus programe,winrar,pc-tools,winzip., corel drav,winamp., Windows, linux-edbuntu.