Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Автономен - вегетативен нервен систем

1. Симпатикусот и парасимпатикусот се антагонисти:
точно, неточно, ,
2. Симпатикусот делува на:
ширење на зениците на окото, стеснување на зениците на окото, нема дејство, ширење и стеснување на зениците на окото
3. online quizzes Парасимпатикусот дејстува на работата на срцето со тоа што:
ја забавува, ја забрзува, нема дејство ,
4. Воспалението на обвивката на черепниот мозок се нарекува
излив, менингитис, сколиоза, кифоза