Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


cikli jetesor dhe shumimi

1. Kur bima shumohet me degezim nen toke, njihet si?
Rizomat, hudezim, Lastare, Shartim
2. class page Rizomat jane ?
degezim nen toke , toptha, mbetje nentoksore, bashkim i dy bimeve ne nje te vetme
3. Si shumohet patatja ?
me degezim, me shartim, me pjese te prera, me plis ( toptha )
4. Procesi i bashkimit te dy bimeve ne menyre qe te jetojne ne nje bime te vetme, njihet si ?
Klonim, shartim, Hudezim, Rizomat
5. Klonimi eshte ?
Kopje identike e bimes meme, shartim, hudezim, degezim
6. sa menyra te shumimit ka te shtazet
1, 2, 3, 4
7. C%27eshte zigoti?
peshk, bretkoce, qelize vezore e pllenuar, veze
8. Sa zgjate zhvillimi i zigotit ne trupin e nenes?
8 muaj, 9 muaj, 10 muaj, 300 dite
9. Njeriu shumohet ne menyre gjinore te ... ( ku ruhet foshnja)?
brendshem, jashtem, permes vezeve, ne rere
10. Gjate ciklit jetesore, bimet dhe shtazet formojne ... ?
trashegimtare te llojit te tyre, mure te larta, shoqeri ne mes vete, programe kompjuterike
11. Cili eshte cikli jetesor i thjeshte , i fundit te shtazet ... ?
lindja, mplakja dhe vdekja, rritja, zhvillimi
12. C%27jane fulterzat ?
bretkoca te vogla, peshq te vegjel, bretkoca te medhaja, flutura
13. C%27eshte metamorfoza ?
ndryshim i madh gjate ciklit jetsor online activities , larve, fulterze, mplakje e nje qenie
14. Zmadhimi i mases trupore te organizmit, njihet si ... ?
plakje, metamorfoze, zhvillim, rritje
15. Formimi i pjeseve te trupit, dhe fitimi i ngjashmerive me vete prindin njihet si ?
zhvillimi i trupit, rritja e trupit, plakja e trupit, metamorfozimi i trupit
16. zvoglimi i pergjithshem i funksioneve ne organizem njihet si ?
rritje, zhvillim, plakje, vdekje
17. Nga ku fillon cikli jetesor tek bimet?
fara, kercelli, fruti, gjethi
18. Per rritjen e bimes, toka duhet te permbaje ...?
uje te tepert, uje te mjaftueshem, uje te paket, aspak uje
19. Kur fara mbin, se pari leshon ?
gjethe, kercell, dege, rrenje
20. Pluhurizimi tek bimet eshte ?
shperndarje e polenit ne lulen tjeter, degezim, shartim, hudezim
21. misri eshte bime ?
shume vjecare, dy vjecare, nje vjecare, 1 mujore
22. cila prej ketyre bimeve eshte shumevjecare ?
gruri, plepi, misri, patatja
23. prej 0-1 vjet, njihet si :
femijeri, te posalindur, adoleshente, i rritur
24. gjate periudhes jetesore, ku femiu meson te ece, te flase, te vishet, te kujdeset per vete, njihet si ?
i posalindur, femijeri, adoleshence, mosha madhore
25. Ne cfare faze nderron zeri tek meshkujt
ne femijeri, ne adoleshence, ne pjekuri, te posalindr
26. rinia eshte ne moshen ?
0 - 1, 1- 10, 10 - 14, 14 18
27. class web page prej 18 vjet deri ne fund te jetes, llogaritet si :
adoleshence, i rritur, rini , femijeri
28. dynamic quiz Ne fund te ciklit jetesor te njeriu, cka paraqitet
plakja, puberteti, trashja e zerit, rritja e aktivitetit dhe punes
29. Plakja eshte :
me pak varshmeri nga prinderit, varshmeri e madhe nga prinderit, zvoglim i aktiviteteve dhe forces, gjalleri