Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Test.1

1. çka jan te dhenat
Shenime te shkruajtura me numra, Shenime te shkrujtuara me shenja, Shenime te shkruajtura me Shkronja , Shenime te shkruajtura me shkronja,numra,shenja
2. Ne sa grupe ndahen te dhenat sipas paraqitjes se tyre
Numerike Alfabetike shenja vizatime, shenja vizatime, numerike alfabetike, Numerike vizatime
3. Permendi disa burime e te dhenave
Libri gazetat, Libri gazetat revistat televizori interneti, revistat interneti, revistat televizori
4. çka quajme informatik
Te dhenat qe dihet se per qfar behet fjal quhet Informatik, Te dhenat qe tregon se per qfar behet fjal quhet informatik distant learning , Te dhenat qe sdihet se per qfar behet fjal quhet informatik, te dhenat se stregon se per qfar behet fjal quhet informatik
5. çka eshte dallimi ne mes te dhenave dhe informative
Kur te dhenat marrin informat shendrrohen ne kuptim, kur te dhenat marrin kuptim shendrrohen ne informat, Kur te dhenat marrin kuptim, Kur te dhenat marrin Informat
6. Permendi disa shembuj te bartjes se informatave ne kohat e lashta
Me te folurit me tym me indianet me ndimen e Shqiponjes class page , Me te folurit me tym me indianet me ndimen e zogut, Me te folurit me tym me indianet me ndimen e pellumbave, Me te folurit me tym me indianet me ndimen e Lejlekut
7. Si jan percellur informatat ne mosopotamin e vjeter dhe egjiptasit e vjeter
Me ndimen e vizatimave, Me ndimen e tekstit gjembor, Me ndimen e tekstit, Me ndimen e tekstit thumbor gjembor edhe me vizatime
8. Si quhet mjeti me i vjeter qe njeriu e ka konstrukuar per llogaritje
Abukas, Excell, Kalkulator, Word
9. çka quajm ALGORITEM
Zgjidhja e nje problemi qe ka ndodhur me par, Zgjidhja e nje problemi qe smund te zgjithet, Zgjitha e nje problemi qe ka ndodhur me pas, Zgjidhja e nje problemi hap pas hapi
10. Si quhet kompjuteri i par Elektrik edhe ne cilin vit u konstruktua
Ne vitin 1946 quhet ENIAC, Ne vitin 1987 quhet Acer, ne vitin 1986 quhet ASUS, Ne vitin 1988 quhet Samsung
11. Ne cilin vit u konstruktua mikroprocesori i par
1977, 1875, 1989, 1971
12. Ne cilin vit u konstruktua kompjtueri i par personal
ne vitin 1988 me emrin ASUS PC, Ne vitin 1981 me emrin IBM PC, ne vitin 1898 me emrin ACER PC, ne vitin 1827 me emrin Samsung PC
13. online learning games Ne matematik e perdorim sistemin dekad te numrave, kurse kompjuteret cilin sistem e perdorin
Sistemin 0 ose 1, Sistemin 0 ose 3 elearning , Sistemin 0 ose 2, Sistemin 0 ose 0
14. Kompjuteri personal i perbeheeshte prej dy njesive kryesor cilat jan ato
Windows, Hard Disk, Word Excell, Hardver dhe Souftver
15. Qka quajm HARDUER
Pjesa mekanine, Pjesa mekanine e kompjuterit personal , Pjes e kopjuterit, Pjes e Sistemorit
16. Si quhen pjesen programore te kopjuterit personal
Softvver, Hardver, Windows, Edubuntu
17. Hardueri perbehet prej 4 njesive cilet jan ato
Tastiera Shtepiza monitori minaku, Windows Hardver Souftver Edubuntu, Njesia hyrse qendrore dalese hyrese dalese, Qwerty azerty tastiera monitori
18. Numero llojet e sotuerit ose programeve
Sistemor aplikativ, Sistemor aplikativ ndimes gjuh programore baza e te dhenave, Ndimes , Gjuh programore
19. çka quajm program
Bashkesi e urdheresave te radhitura sipas nje algotrimii caktu, Bashkesi qe merret me mbledhjen ruajtjen , Bashkesi e urdheresave, Bashkesi e nje algotrimi
20. Numero dy programe te njohura sistemore
Windows Edubuntu, Monitor Tastier, Word Excell, Google Mozilla
21. Kush ben pjes ne grupin e programeve aplikative
Excell photoshop Word, Qwerty Azerty, Softver Hardver, Piksell Drajver
22. Sa bajt ka nje kilobajt
1293 bajt, 1024 bajt, 2024 bajt, 1025 bajt
23. Ne perberjen fillestare te kompjuterit personal kush ben pjes ne njesin hyrese
Tastiera dhe Mouse, Printeri Mouse, Monitori Shtepiza, Tasiera Printer
24. Sipas radhitjes se gjashte shkronjave te para ne tastiere tastiera ndahet ne dy grupe cilat jan ato
Asdfg qwertz, Qwerty Azerty, yxcvb lkjhg, poizu fdsak
25. Tastet e tastieres ndahen ne tre grupe numero cilat jan
Alfabetike Numerike funksionale, Alfabetike shenja numerike, Numerike Shtypese funksionale, Numerike Funksionale shtypese
26. Tastet Esc Tab CapsLock Shift ne cilin grup te tasteve bejn
Funksionale teacher , Alfabetike, Numerike, Shtypese
27. Nese shtypim pernjher Tastet shift dhe 2 qfar shenje fitojm
Shenja !, Shenja @ , Shenja %22, Shenja °
28. Qfar funksioni ka tasti CapsLock
Per shkruajren e shkronjave me te vogla, Per shkruarjen e shkronavee qe nuk ekzistojn ne tastier, Per shkruarjen e shenjave, Per shkruarjen me shkronja te medha
29. Sa bita perbejn nje bajt
Nje bajt 9 bita, Nje bajt 8 bita, Nje bajt 7 Bita, Nje bajt 10 bita