Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


priroda i tehnika (kviz)

1. RERIOD RAZLAGANJA DRVETA JE ?
SASTAVLJANJE, SAKUPLJANJE I OBRADU, SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADU U NOVI MATERIJAL , SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PRERADU U NOVI MATERIJAL , PRERADA, PRIKUPLJANJE I IZRADA,
2. ZAŠTO PAPIRNU KESU NE MOŽEMO NADUVATI?
VRSTA DRVETA KOJA IMA KORIJEN U ZEMLJI, TVRDI GRAĐEVINSKI MATERIJAL, PRIRODNI MATERIJAL KOJI POTIČE IZ ZEMLJE, VRSTA METALA,
3. SIMBOL ZA RECIKLAŽU SASTOJI SE IZ TRI STRELICE KOJE OZNAČAVAJU TRI PROCESA. KOJA?
5-10 GODINA, 10-15 GODINA, 15-20 GODINA educational activities , 20-25 GODINA,
4. PERIOD RAZLAGANJA STAKLA JE?
LIST, KARTON, LEPENKA, GLINA,
5. ALAT ZA OBRADU DRVETA JE?
GOTOVI PLAKAR, OSTACI OD BILJAKA, OSTACI OD HRANE save time , PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU,
6. ŠTA JE RECIKLAŽA?
MJESTO GDJE SE ODLAŽE OTPAD, SVAKI OTPAD KOJI JE NEUPOTREBLJIV, PRETVARANJE OTPADNOG MATERIJALA U NOVI PROIZVOD, PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU,
7. DEPONIJA JE?
TESTERA,BUŠILICA I TURPIJA, OLOVKA,METAR I LENJIT, ČEKIĆ,EKSER I ŠARAF, DASKA,LETVA I LETVICE,
8. U ORGANSKI OTPAD SPADA?
HRAST, BUKVA, JAVOR, BOR,
9. KOJE ZAJEDNIČKU OSOBINU IMAJU GLINA I PLASTELIN?
100-500 GODINA, DO NEKOLIKO HILJADA GODINA, NIKAD crossword maker , 10-20 GODINA,
10. IZBACI ULJEZA
TVRD MATERIJAL NE MJENJA OBLIK, LAKA,ELASTIČNA I NE PROPUŠTA VODU, MEKAN MATERIJAL,LAKO SE OBLIKUJE RUKAMA, VIŠESLOJNI PAPIRNI MATERIJAL,
11. ZABOG ČEGA SE ČEPOVI PRAVE OD PLUTE?
EKSER,ČEKIĆ, ČETKA,LIJEPAK, TESTERA,BUŠILICA, PLUTA,
12. ŠTA JE GLINA ?
SAKUPLJANJE OTPADA, NAČIN OBRADE DRVETA, PRETVARANJE ORGANSKIH OSTATAKA U PLODNI HUMUS, RAČUNSKA OPERACIJA,
13. IZBACI ULJEZA
NE MJENJA OBLIK AKO GA PRITISNEMO, ELASTIČAN JE U DODIRU SA VODOM , NAPRAVLJEN JE OD GUME , PAPIR PROPUŠTA VAZDUH,
14. KOMPOSTIRANJE JE?
MATERIJALI KOJI PROPUŠTAJU VODU, MATERIJALI KOJI ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK, MATERIJALI KOJI NE ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK, VRSTA ZEMLJE,
15. ČVRSTI MATERIJALI SU?
PAPIR,NOVINE,SVESKE,KNJIGE, LIMENKE,KONZERVE, OSTACI OD VOĆA I POVRĆA,OSTACI OD BILJAKA ITD., KESE,PLASTIČNE BOCE,
16. ŠTA JE POLUPROIZVOD?
NACIN RECIKLAŽE, VRSTA PAPIRA, MJESTO ZA ODLAGANJE OTPADA, NAČIN RECIKLIRANJA,