Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


priroda i tehnika (kviz)

1. U ORGANSKI OTPAD SPADA?
SASTAVLJANJE, SAKUPLJANJE I OBRADU, SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADU U NOVI MATERIJAL , SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PRERADU U NOVI MATERIJAL dynamic quiz , PRERADA, PRIKUPLJANJE I IZRADA,
2. SIMBOL ZA RECIKLAŽU SASTOJI SE IZ TRI STRELICE KOJE OZNAČAVAJU TRI PROCESA. KOJA?
VRSTA DRVETA KOJA IMA KORIJEN U ZEMLJI, TVRDI GRAĐEVINSKI MATERIJAL, PRIRODNI MATERIJAL KOJI POTIČE IZ ZEMLJE, VRSTA METALA,
3. IZBACI ULJEZA
5-10 GODINA, 10-15 GODINA, 15-20 GODINA, 20-25 GODINA,
4. ZABOG ČEGA SE ČEPOVI PRAVE OD PLUTE?
LIST, KARTON, LEPENKA, GLINA,
5. DEPONIJA JE?
GOTOVI PLAKAR, OSTACI OD BILJAKA, OSTACI OD HRANE , PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU,
6. ČVRSTI MATERIJALI SU?
MJESTO GDJE SE ODLAŽE OTPAD, SVAKI OTPAD KOJI JE NEUPOTREBLJIV, PRETVARANJE OTPADNOG MATERIJALA U NOVI PROIZVOD, PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU,
7. PRIBOR ZA OBRADU DRVETA JE?
TESTERA,BUŠILICA I TURPIJA, OLOVKA,METAR I LENJIT, ČEKIĆ,EKSER I ŠARAF, DASKA,LETVA I LETVICE,
8. ŠTA JE POLUPROIZVOD?
HRAST, BUKVA web 2.0 , JAVOR, BOR,
9. KOJE ZAJEDNIČKU OSOBINU IMAJU GLINA I PLASTELIN?
100-500 GODINA, DO NEKOLIKO HILJADA GODINA, NIKAD, 10-20 GODINA,
10. ZAŠTO PAPIRNU KESU NE MOŽEMO NADUVATI?
TVRD MATERIJAL NE MJENJA OBLIK, LAKA,ELASTIČNA I NE PROPUŠTA VODU, MEKAN MATERIJAL,LAKO SE OBLIKUJE RUKAMA ESL , VIŠESLOJNI PAPIRNI MATERIJAL,
11. ALAT ZA OBRADU DRVETA JE?
EKSER,ČEKIĆ, ČETKA,LIJEPAK, TESTERA,BUŠILICA educational games , PLUTA,
12. PERIOD RAZLAGANJA STAKLA JE?
SAKUPLJANJE OTPADA, NAČIN OBRADE DRVETA english , PRETVARANJE ORGANSKIH OSTATAKA U PLODNI HUMUS, RAČUNSKA OPERACIJA,
13. IZBACI ULJEZA
NE MJENJA OBLIK AKO GA PRITISNEMO, ELASTIČAN JE U DODIRU SA VODOM , NAPRAVLJEN JE OD GUME , PAPIR PROPUŠTA VAZDUH,
14. ŠTA JE RECIKLAŽA?
MATERIJALI KOJI PROPUŠTAJU VODU, MATERIJALI KOJI ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK, MATERIJALI KOJI NE ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK, VRSTA ZEMLJE,
15. RERIOD RAZLAGANJA DRVETA JE ?
PAPIR,NOVINE,SVESKE,KNJIGE, LIMENKE,KONZERVE, OSTACI OD VOĆA I POVRĆA,OSTACI OD BILJAKA ITD., KESE,PLASTIČNE BOCE,
16. KOMPOSTIRANJE JE?
NACIN RECIKLAŽE, VRSTA PAPIRA, MJESTO ZA ODLAGANJE OTPADA, NAČIN RECIKLIRANJA,