Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Органи на мочниот систем

1. Во надворешниот дел (кора) на бубрегот се сместени:
цефчиња, нефрони, пирамиди, клетки
2. Пирамидите се структури во бубрегот сместени во:
чашка, кора, срцевина, капсула
3. web 2.0 Во бубрежната чашка се сместени
мочен меур crossword maker , мочоводи, мочен канал, пирамиди
4. Одновна функционала структура на бубрезите е:
чашка, гломерул, капсула, нефрон
5. Проширувањето кое ги обвива капиларите е наречен
нефрон, плевра, капусла, гломерул
6. Доводната артериола го снабдува со крв:
гломерул, нефрон, капсула, мочен меур
7. Процесот на премин на вода и дел од материите од примарната моч во крвотокот е наречен
регенерација, респирација, реапсорпција, ресорпција
8. Крајниот собирен дел каде се собира мочта е наречен:
мочен канал, мочен меур, мочовод, нефрон
9. Постапката на замена на работата на бубрезите по вештачки пат е наречена:
ресорпција, дијализа online learning games , дифузија, дистола