Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Органи на мочниот систем

1. Во надворешниот дел на бубрегот (кора) се сместени:
цефчиња, нефрони, пирамиди, клетки
2. Пирамидите се структури на бубрего сместени во:
чашка improve results , кора, срцевина, капсула
3. Во бубрежната чашка се сместени:
мочен канал, мочоводи, мочен меур, пирамиди
4. Основна функционална единица на бубрегот е:
чашка, гломерул, капсула , нефрон
5. Проширувањето кое ги обвива капиларите е наречено:
нефрон, плевра, капсула, гломерул
6. Доводната артериола го снабдува со крв:
гломерулот, нефронот, капсулата, мочниот меур
7. Процесот на премин на вода и дел од материите од примарната моч во крвотокот е наречен
респирација school , реапсорпција, ресорпција, регенерација
8. Крајниот собирен дел кадешто се собира мочта е наречен:
мочен канал, мочовод class web page , мочен меур, нефрон
9. Постапката на замена на бубрезите по вештачки пат е наречена
ресорпција, дијализа, дифузија, дистола