Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Õhk

Definitions:
õhu kaudu elvivad seemned on web page, põlemisel reag ained ja materjalid hapnikuga,, õhkkond e atmosfäär kaitseb Maad liigse, õhk on elukeskkonnaks quiz generator , õhus võib olla , õhk kannab edasi, õhu koostisse kuuluvad, lindudel, nahkhiirtel ja putukatel, õhust püüavad oma toidu quiz builder , leegi kustutamiseks, kõdunemiseks, kõdunemine on surnud organismide , õhku kasutavad edasiliikumiseks, õhk on elusolendite vajalik, õhk on värvuseta ja lõhnata,, organismide hingamisel, õhus sisalduvat hapnikku on vaja, põlemiseks ,

Answers:
eraldub õhku süsihappegaasi, on lendamiseks tiivad, hingamiseks, selles sisald. taimede toitum. vajalikud gaasid, kuumenemise ja jahtumise eest, neelab kahjul osa päikesekiirgusest , on vaja hapnikku, eraldub süsihappegaas, lämmastik, hap-nik, vähesel mää-ral süsihappe-gaas ja veeaur, taimedele ja loomadele, linnud, putukad ja muud loomad, lagundamine mikroorganismide poolt , ka kahjulikke lisaaineid english , organismidele hingamiseks ning põlemiseks, seejuures vaba-neb valgust ja soojust ning tekib süsihappegaas online education , tuleb taksitada hapniku juurde-pääs põlevale materjalile, on vaja hapniku olemasolu save time , kerged või varustatud lennukarvade või -tiibadega, läbipaistev gaaside segu, mis täidab ruumi, taimede seemneid, õietolmu ja eoseid quiz generator , paljud linnud, putukad ja nahkhiired,