Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MONIKA_OLEJNIK_24_01_14

Definitions:
a feature of charcater, to marry sb , to apologize to sb for sth, to prepare for sth, to call / phone ring sb, to arrive in a place (country, city), to cover, to borrow sth from sb, to achieve sth, essential, to be different from sb / sth, to arrive at a place (buiding, work, airport), to depend on sb/ sth, every two weeks / every second week, goods, an owner, a vehicle test , classical music educational activities , road works, to oversleep, a contest short answer questions , to think about sth, to ask for sth , an obvjective / purpose, to be modest about sth active teaching , to be worried about sth, a period online education , to get to a place, to wait for sth / sb, to protect from sth, a manual, to work for sb , to object to sth, a fine, nearly, to fasten seatbelts, to work as a waiter, to blame sb for sth, to think of sth, to bury, to be entitled to sth, to hope for sth, to suffer from sth, narrow, to speak / talk to sb about sth online quizzes , hard-working,

Answers:
pożyczać od kogoś, różnić się od kogoś / czegoś, porozmawiać z kimś o czymś, osiągnąć coś, czekać na coś / kogoś, prawie, zasadniczy, bardzo ważny, chronić przed, dotrzeć gdzieś, przybyć do, ożenić się z kimś, mieć na coś nadzieję, właściciel, być uprawnionym do czegoś, towary, zapiąć pasy, zawody, zadzwonić do kogoś, instrukcja obsługi educational activities , martwić się o coś, zakopać w ziemi, pochować człowieka save time , pracować dla jakiejś firmy, pracowity, przepraszać kogoś za coś, przybyć na (stację, lotnisko, biuro), pracować jako kelner, co dwa tygodnie, zaspać na coś, mieć jakieś zdanie na jakiś temat, obwiniać kogoś o coś, przykryć, pokryć (koszty), sprzeciwiać się czemuś, roboty drogowe, myśleć o czymś, pojazd, okres, cierpieć na coś, wąski, przygotować się na coś, być skromnym na jakiś temat, muzyka klasyczna, cel, prosić o coś, zależeć od kogoś / czegoś, kara grzywny, cecha charakteru,