Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Build Up 21-30 Eng-Nl

1. Primary school
basisschool, kleuterschool, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs
2. Kindergarten
kinderspeelplaats, kleuterschool elearning , speeltuin, creche
3. Grammar school
School met veel grammatica matching excercise , Gymnasium, Havo, MBO
4. Compulsory
vervelend, moeilijk class web page , verplicht, keuze
5. The opposite of absent is %22present%22.
aanwezig, afwezig, kado, heden
6. careers teacher
de cariere van de docent, decaan, ambitieuze docent, werkeloze docent
7. Attend
overslaan, attent zijn, bijwonen, aan het einde
8. We have 30 %22periods%22 per week
periodes, menstruaties, termijnen, lesuren
9. He is the %22caretaker%22.
iemand met zorgtaken, concierge, hoofd van de school, schoonmaker
10. Can you %22account for%22 your absence?
instaan voor, verantwoordelijk zijn voor, de gemiste uren optellen, een verklaring geven voor
11. Some teachers have %22nicknames%22.
scheldnamen, bijnamen, gekke namen, heten nick
12. What does this English word %22mean%22?
gemeen, zeggen, menen, betekenen
13. He is a %22foreigner%22
rare kwast, stadsmens, buitenlander, boer
14. My results are %22unsatisfactory%22
gemiddeld, vrij goed, onbevredigend, heel slecht