Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


instrumenti

Crossword hints:
varijanta oboe, glazbala u kojima titra membrana, varijanta fagota, aerofoni instr. s tipkama, tradicionalni trzalački instrument, glazbala koja titraju cijelom masom, drveni puhač, jednostruki jezičac, idiofona melodijska udaraljka , trzalački instr. s tipkama, varijanta flaute, gudač s najvišim tonovima, trzalački instrument s 6 žica, membranofona ritamska udaraljka , gudač, dublji od vl a viši od vlc, najviši limeni puhač, tradicionalno gudačko glazbalo, drveni puhač, dvostruki jezičac, komorni sastav od dva svirača, varijanta klarineta, najdublji gudač, spada u drvene i limene puhače, instrument s najvećim rasponom, idiofoni instr. s tipkama, idiofona ritamska udaraljka , duboki drveni puhač, najdublji limeni puhač, instrument Šulića i Hausera, skupina glazbala u kojima titra zrak, limeni puhač, izvlači se pri sviranju, trzalački instrument velikog raspona, skupina glazbala s žicom, drveni puhač, nema jezičca, membranofona melodijska udaraljka , limeni puhač prigušenog zvuka,

Crossword words:
HARFA, VIOLONČELO, KSILOFON, TAMBURICA, IDIOFONA, FLAUTA, TROMBON, ORGULJE, DUO, ČINELE, GITARA, TIMPANI, VIOLA, ROG, FAGOT, MEMBRANOFONA, PICCOLO, KONTRAFAGOT, KLARINET, TUBA, KORDOFONA, ENGLESKI ROG, BASKLARINET, AEROFONA, GUSLE, SAKSOFON, BUBANJ, OBOA, KONTRABAS, ČELESTA, VIOLINA, TRUBA, ČEMBALO,