Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


sastavnice glazbenog djela

Crossword hints:
četvrti stupanj dura, ljestvica u kojoj nema polustepena, akord koji zvuči skladno je..., obilježje ritma koji se ponavlja, višeglasje, ravnopravne melodije, jednoglasje, instrumentalna glazba koja nešto opisuje, ljestvica u kojoj nema cijelih stepena, postupno pojačavanje, sast. gl. djela vezana uz VISINU tona., oznaka za brz tempo, glasno, oznaka za polagan tempo, brzina izvođenja glazbenog djela, nenaglašena doba, što je titranje brže, ton je , postupno ubrzavanje, akord koji zvuči neskladno je..., ljestvica koja ima toniku i vođicu, tonovi koji daju boju osnovnom tonu, jačina izvođenja glazbenog djela, sast. gl. djela vezana uz TRAJANJE tona, šuma, stanke, zbroj naglašenih i nenaglašenih doba, osnovna jedinica mjere, ljestvica od 5 tonova, akordi u slijedu, umjetnost koju percipiramo sluhom, naglašena doba, višeglasje, jedna istaknuta melodija, tiho, starocrkvena ljestica,

Crossword words:
POLIFONIJA, MONOFONIJA, TONALITET, LIDIJSKA, ALIKVOTNI, ARZA, TEMPO, DOBA, HARMONIJA, TEZA, PENTATONSKA, CRESCENDO, ALLEGRO, DINAMIKA, RITAM, GLAZBA, MOTORIČNOST, VIŠI, MJERA, PIANO, MELODIJA, LARGO, KONSONANTAN, ACCELERANDO, CJELOSTEPENA, KROMATSKA, HOMOFONIJA, PROGRAMNA, SUBDOMINANTA, DISONANTAN,