Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Test 9A

Crossword hints:
Programe de .................. -- reprezintă nivelul superior al sistemului software, cel mai apropiat de utilizator,, O funcţie a unui sistem de operare este să asigure ............................ dintre utilizatori şi sistemul de calcul prin intermediul unor comenzi specifice;, Dispozitiv periferic asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic, Dispozitiv periferic asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic, Nivelul inferior al sistemului software, constituit din instrucţiuni care intră în contact direct cu componentele fizice ale calculatorului, Calculatorul este un sistem complex, format din dispozitive care permit:..................... datelor, Circuit integrat ce conţine milioane de tranzistori, Tip de sistem de operare care nu asigură execuţia concurentă şi nici partajarea resurselor între mai multe procese, Tip de sistem de operare care permite comunicarea cu sistemul de calcul, numai pentru un singur utilizator, Dispozitiv care controlează mişcarea cursorului pe ecran, precum şi selectarea sau activarea unor obiecte de pe ecran prin acţionarea butoanelor sale, Tip de sistem de operare care asigură execuţia concurentă a mai multor procese care există concomitent în sistem, Tip de sistem de operare care permite gestionarea comunicării concomitentã cu mai mulţi utilizatori, Cantitate de informaţie stocată într-o succesiune de 8 celule binare (termen lb romana), Cpmponentă pe care sunt conectate toate celelalte dispozitive interne, Memorie volatilă care permite acces la citirea / scrierea datelor , Dispozitiv periferic care permite digitizarea imaginilor şi memorarea lor în calculator, Al doilea nivel al sistemului software, reprezentat printr-un pachet de programe care asigură gestionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale calculatorului, Componentă a microprocesorului ce asigură executarea operaţiilor aritmetice şi logice elementare, Componentă a microprocesorului ce controlează activitatea tuturor dispozitivelor fizice ale calculatorului şi coordonează procesul de decodificare şi executare a instrucţiunilor,

Crossword words:
PLACADEBAZĂ, UCC, MICROPROCESOR, MOUSE, MONOTASKING, CREIONOPTIC, APLICAŢII, FIRMWARE, RAM, OCTET, MULTIUTILIZATOR, UAL, COMUNICAREA, SISTEMDEOPERARE, INTRODUCEREA, CREIONOPTIC, MONOUTILIZATOR, SCANNER,