Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


II. József politikája és a felvilágosult abszolutizmus

Crossword hints:
II. József közigazgatási rendeletei voltak a népszámlálási és ... rendeletek., Minek az eszmerendszerét képviselte II. József?, 1785-ös rendeletei (ezekből maradt meg pár az uralkodó halála után is)., II. József uralkodása idején az államforma: felvilágosult ... ., Alsóbb társadalmi rétegekből származó hivatalnokok, akik II. József oktatáspolitikája miatt emelkedtek ki., Az uralkodó reformjaival egyetértőket nevezték így., II. József meg akarta szüntetni a ... és helyettük 10 kerületre osztotta volna az országot. (Ez nem valósult meg.), II. József egyik híve: ... Ferenc., Milyen vallásúaknak biztosított szabadabb vallásgyakorlatot az evangélikusok és kálvinisták mellett?, Jelentős rendelete 1781-ben., VI. Pius pápa személyesen akart tiltakozni, de II. József nem fogadta, ez volt a fordított ... járás., II. József az egyházakat ... irányítás alá akarta vonni., 1780-ban átvette a hatalmat II. ..., II. József nyelvrendeletében melyik nyelvet kívánta államnyelvvé tenni?, II. József nem koronáztatta meg magát sem magyar, sem ... királynak., II. József hívei ezért fordultak szembe vele 1784-ben., A nyelvrendelet felélesztette a magyarságtudatot és ez indította el a ... mozgalmat., Jobbágyrendeletében mindenkinek biztosította a ... tanulását., Mária Terézia II. József..., II. József a %22... király%22., Jobbágyrendeletében eltörölte a ... kötést., Korona nélkül nem kellett tiszteletben tartania a ... jogokat., Hogyan kormányzott II. József?, Külpolitikája ..., mert a birodalom népei nem fogadták el modernizációs törekvéseit., Az egységes birodalom kulturális, politikai és ... egységet jelentett., Milyen birodalmat szeretett volna létrehozni?, 1790-ben (halálos ágyán) ennyi rendeletet nem vont vissza., Jelentős rendelete 1784-ben a nyelv- és a ... rendelet.,

Crossword words:
JOBBÁGY, HONORÁCIOROK, NYELVRENDELET, SIKERTELEN, SZÉCHÉNYI, VÁRMEGYÉKET, ÁLLAMI, JÓZSEF, RÖGHÖZ, NÉMET, KÖZIGAZGATÁSI, FELVILÁGOSODÁS, RENDELETEKKEL, RENDI, NYELVÚJÍTÁSI, HÁROM, TÜRELMI, CSEH, NYELVI, MESTERSÉGEK, CENTRALIZÁLT, ABSZOLUTIZMUS, ORTODOX, KALAPOS, CANOSSA, ÉDESANYJA, BIRTOKÖSSZEÍRÁSI,