Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Zvukovo podobné slová

Roztrieď slovné spojenia podľa toho, či v nich píšeme i/í alebo y/ý.

Groups:
y/ý, i/í, group_name3, group_name4,

Words:
zv - rená voda, babičkine s - tá, vyplašené v -rie mláďa, zas - tiť sa jedlom, papagájove b - dlo, s - rový zápach, online activities zateplené b - dlo, špagety bez s - ra, namyslená m - ss, opuchnutá s - nka, neobjavený m - s, pohľadnica od s - nka, vyb - ť zuby, uv - tý veniec, dob - tý hrad, hlasné zav - janie, nepríjemné p - skanie, r - nčanie skla, medvedí p - sk, silný r - k , starodávny R - m, create online activities p - chľavý sveter, umelecký r - m, ľudská p - cha, kr - štáľová váza, create online tests silné krupob - tie, ľadové kr - štáliky, dob - vať uhlie, zav - jať do servítky, create online quizzes bystrá M - ška, zav - janie zveri, sivá m - ška,