Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Mohács és a három részre szakadt ország

Definitions:
1526. október 12., tanácskozási nyelv, Udvari Tanács, alsótábla, 1564, Hódoltság intézményrendszere, 1539, 1566, 1566, 1684, Udvari Kancellária, Titkos tanács, magyar sereg részint idegenekből állt, mert, 1538 matching excercise , Zsigmondnak nincs fiú utódja, 1526, Ferdinánd támad, mert J. Zs. megsértette a békét, Ferdinánd német-római császár Szapolyai ellen támad, pénzhiány, 1516-ban került trónra, felsőtábla, országgyűlés, 1699, Udvari Kamara, Udvari Haditanács, Erdély, 1686, 1688, 1532 computer assisted language learning , 1526. augusztus 29., 1570 school , főispán, 1526. november 10. educational games ,

Answers:
Habsburg rendi intézmények csúcsán áll, latin, törökök kivonulnak az országból, Zsigmond lemond a királyi címről (fejedelem) - Erdély önálló, Habsburgokat ismeri el örökösnek (nem elég erősek), vilajetek (bég), szandzsákok (pasa), legkülönbözőbb ügyekben hozott döntést, Ferdinánd meghal, hadügy az egész Habsburg B. által birtokolt területeken, Szapolyai a töröktől kér segítséget - Mo. 2 részre szakad, szabad fejedelemválasztás Erdélyben, főpapság, arisztokrácia, Habsburg uralom alatt álló országok kül- és belpolitikája, meghal Szapolyai, örököse: János Zsigmond, feladata erdélyi vármegyék igazgatása quiz generator , kőszegi csata (Jurisics Miklós - magyar győzelem), pénzügyek, Fráter György Szulejmántól kér segítséget -Mo. 3 részre szakad crossword maker , Buda és Belgrád felszabadítása, alsópapság, köznemesség, városok képviselői, mohácsi csata (vereség, király halála), Szapolyai Jánost megkoronázzák a székesfehérvári országgyűlésen, szultán 80000 fős serege a magyar 26000-sel szemben, ezüstpénz rontása, Szapolyai és Ferdinánd békét kötnek Nagyváradon, igazságszolgáltatás, János Zsigmond, anyja, Izabella, Fráter György, a parasztságot nem merték hadba hívni (parasztfelkelés) save time , Magyarország felszabadult (Temes-vidék kivételével), II. Jagelló Lajos, Szulejmán meghal quiz , törökellenes szövetség Szent Liga=HB,Lengyelo.,Velence,