Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Systemy informatyczne Spr. cz2

Występuje co najmniej jedna poprawna odpowiedź

1. Który system, obejmuje sferę wspomagania zarządzania całym przedsiębiorstwem, łącznie z planowaniem finansowym?
WWW, FTP, EDI, WMS,
2. Co oznacza skrót GPS? Wybierz poprawną odpowiedź
Global Positioning System, Global Position System, General Positioning System, Global Positioning Systems,
3. Może być wykorzystywany w logistyce do takich działań jak: dostarczanie produktów wirtualnych nowymi kanałami dystrybucji w postaci plików.
TRUE, FALSE, ,
4. Są to połączone ze sobą serwery, które udostępniają pliki, które mogą zawierać teksty, programy, obrazy, dźwięki itp.
ERP, WMS, CRM, EDI,
5. UN/EDIFACT jest podstandardem zestawu EANCOM@
analityczne, ewidencyjne, planistyczne, symulacyjne,
6. Które obszary działania przedsiębiorstwa w dziedzinie logistyki obejmuje system ERP?
Customer Relationship Management, Customer Relation Management, Customer Relationship Menager, Customerin Relationship Management,
7. Do której grupy systemów informatycznych należą wszelkiego rodzaju informatyczne narzędzia służące do bieżącego wyliczania, przeliczania i kalkulowania przebiegu czynności, procesów, wartości itp.
obsługę klientów, wytwarzanie, finanse, integrację w ramach łańcucha logistycznego,