Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Polska - ludność

1. Na terenie którego z wymienionych województw mieszka najwięcej przedstawicieli mniejszości Ukraińskiej?
małopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego
2. Według danych ze spisu ludności z roku 2012, najliczniejszą spośród mniejszości narodowych w Polsce jest mniejszość
niemiecka, rosyjska, białoruska, śląska
3. Najwięcej ludności prawosławnej mieszka na terenie województwa
podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego
4. Najwięcej przedstawicieli mniejszości białoruskiej w Polsce mieszka na terenie województwa
pomorskiego, podlaskiego class web page , śląskiego, kujawsko-pomorskiego
5. Województwo opolskie to największe w Polsce skupisko mniejszości
niemieckiej, ormiańskiej, żydowskiej, łemkowskiej
6. Wskaźnik przyrostu naturalnego ludności w Polsce
znacząco wzrasta w ostatnich latach, od lat utrzymuje się na stele wysokim poziomie, znacząco spadł w ostatnich latach, waha sie w okolicach 0
7. Według danych GUS w najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce są
nowotwory złośliwe, urazy i zatrucia, choroby układu krążenia, przyczyny niedokładnie określone
8. Współczynnik dzietności w Polsce
w miastach i na wsi jest na tym samym poziomie, w miastach jest niższy niż na wsi, w miastach jest wyższy niż na wsi, na wsi jest niższy niż w miastach
9. Społeczeństwo Polski w ostatnich latach
wykazuje tendencję do starzenia się, dynamicznie zwiększa swoją liczebność, znacznie się odmładza, gwałtownie zmniejsza swoją liczebność
10. Średnia długośc życia mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1950 - 2006
zmalała, wzrosła, nie zmieniła się , nie była badana
11. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 1950 - 2006
nie zmienił się, znacznie zmalał, nieznacznie wzrósł, znacznie wzrósł
12. Na piramidzie ludności - ostatnia strona - nadwyżkę liczby kobiet nad liczba mężczyzn oznaczono cyfrą
1, 2 build your own quiz , 3, 4
13. Na piramidzie ludności (ostatnia strona) powojenny wyż kompensacyjny zaznaczono cyfrą
1, 2, 3, 4
14. Na piramidzie ludności (ostatnia strona) echo powojennego wyżu kompensacyjny zaznaczono cyfrą
1, 2, 3, 4
15. W którym województwie najliczniej reprezentowana jest mniejszośc litewska?
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim
16. Większośc powiatów w Polsce ma obecnie
ujemne saldo migracji, dodatnie saldo migracji, zerowe saldo migracji, wyraźnie dodatnie saldo migracji
17. Większość ludności Polski deklaruje swoją przynależność do kościoła katolickiego. Jakie wyznanie zajmuje drugie miejsce pod względem liczby wiernych?
greko-katolickie, prawosławne, ewangelickie, islam
18. Dodatnie saldo migracji w Polsce wykazują
obszary położone w poblizu duzych aglomeracji miejskich, wszystkie duże miasta, obszary wiejskie, żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna
19. Pomiędzy rokiem 1989 a 2006 stopa urodzeń w Polsce
znacznie wzrosła, znacznie spadła, utrzymała się na bardzo wysokim poziomie, utrzymała się na bardzo niskim poziomie
20. Stopa zgonów w Polsce w latach 1989 - 2006
nieznacznie spadła, znacznie wzrosła, nieznancznie wzrosła, nie zmieniła się
21. Obecnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi
poniżej 2, poniżej 1.5, 2, powyżej 2.5
22. W Polsce różnica w wysokości współczynnika dzietności między miastem a wsią, w latach 1989 - 2006
znacznie się zwiększyła, znacznie się zmniejszyła, nie zmieniła się, wynosi ok. 1
23. Procentowy udział chorób układu krążenia w przyczynach zgonów w Polsce, w latach 1990 - 2005
nie zmienił się, wzrósł do 60%25, spadł do 45%25, spadł do 30%25
24. Procentowy udział nowotworów złośliwych w przyczynach zgonów w Polsce, w latach 1990 - 2005
zmalał, wzrósł do 25%25, nie zmienił się, wzrósł do 50%25
25. Różnica między średnią długością życia kobiet i mężczyzn w Polsce, w latach 1950 - 2005
utrzymała sie na tym samym poziomie, zmalała, wzrosła, nie ma różnicy w średniej długości zycia kobiet i mężczyzn
26. Średnia długość życia kobiet w Polsce w roku 2005 wynosiła
ok 79 lat, ok. 65 lat, ok. 91 lat, ok. 70 lat
27. Średnia długość życia mężczyzn w Polsce w roku 2005 wynosiła
ok. 72 lat, ok. 82 lat, ok. 65 lat, ok. 79 lat
28. Najwyższa gęstość zaludnienia wsytępuje w Polsce
południowej, południowo - wschodniej, północno - zachodniej, zachodniej
29. Najniższa gęstość zaludnienia wsytępuje w Polsce
środkowej, zachodniej, północnej, południowo - wschodniej
30. Średnia gęstoś zaludnienia w Polsce wynosi obecnie
124 o/km2, 214 o/km2, 320 o/km2, 57 o/km2
31. Obszary najsłabiej zaludnione w Polsce, są tak słabo zaludnione z powodu
małej atrakcyjności turystycznej, niekorzystnych warunków rolniczych i braku surowców nat., niekorzystnego położenia komunikacyjnego, niekorzystnych warunków klimatycznych
32. Wedłud danych ze spisu ludności z roku 2012, ludność deklarująca narodowość polską stanowiła w Polsce
96.73%25, 73.5%25, 69.7%25, 91.7%25
33. Wedłud danych ze spisu ludności z roku 2012, mniejszości narodowe stanowiły w Polsce
3.27%25, 26.5%25, 30.3%25, 8.3%25
34. Obecne rozmieszczenie głównych skupisk ludności ukraińskiej w Polsce jest
konsekwencją przymusowych wysiedleń w ramach akcji %22Wisła%22, konsekwencją dobrowolnych migracji na żyźniejsze ziemie, nie zmieniły się od okresu międzywojennego, są rdzennymi terenami zajmowanymi przez tę ludność