Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stein på stein, kapittel 1, test

1. Foreløpig jobber jeg _____, bare to dager i uken.
driver, gjør, arbeid,
2. _______ liker du jobben din? Ganske bra.
Hvor, Hvorfor, Hva slags, Hvordan,
3. ______ utdannelse har du?
forskjellige, fornøyde, erfaring, hjemmeværende,
4. Jeg har lært meg litt norsk. Sjefen vil at jeg skal snakke norsk på jobb. Dette er en stor _____ for meg.
For, Fare, Før, Fra,
5. Jeg ______ meg en jobb i oljeindustrien.
Hvem, Hvis, Hvor, Hvordan,
6. Jeg jobber i Bergen Kommune. Bergen Kommune er min ________ .
Hvor, Hvem tool for teachers , Hvordan, Hvis,
7. ______ jobber du sammen med?
har jobbet, jobbet, å jobbe short answer questions , jobber,
8. Når skal du _____ til Polen?
jobbe, jobber, har jobbet, å jobbe,
9. Hvor har du lyst til _____?
jobber, jobbet, har jobbet, jobbe,
10. Jeg jobber i 100%25 stilling. Det heter .... .
lønn, betaling, dagpenger, kontanter,
11. Jeg er syk i dag, så Karen blir min ______ .
arbeidstaker, arbeidsledig, arbeidsgiver, arbeidssted,
12. Fra 2008 til 2010 ________ jeg i en fabrikk.
permittert, godkjent, lønnslip, permisjon,
13. Jeg har lyst til å ha et ______ firma.
hun har lyst til å, hun lyst til å, har hun lyst til å, hun vil,
14. I januar begynner jeg på en ny jobb. Det ______ .
vil, har lyst, skal, ønsker,
15. I hjemlandet studerte Ella kjemi. Nå _____ studere oljeteknologi.
leder, utfordring web tool , sykmelding, vikar,
16. Hva ______ Jan med? Han er sjåfør i et stort firma.
Vil, Har quiz builder , Kan, Er,
17. Linn drømmer _______ å starte en restaurant.
fortsette, foretrekke, velge, prate,
18. Har du _____ fra denne bransjen? Ja, jeg har jobbet i mange restauranter før.
jeg gleder meg til., gleder meg jeg til., gleder jeg meg til., jeg til meg gleder.,
19. Jeg liker ________ hjemme.
utfordring, fortsett, fornøyd, foretrekker,
20. Jeg ________ her i tre år nå.
fortsett, fornøyd, forsiktig online activities , foretrekker,
21. Jeg er veldig _____ med min jobb.
tenkt, tenker, tenkte, takk,
22. Kommer du til å ______ med denne jobben?
å reise, reise, reiser, reiste,
23. Pengene du får for ditt arbeid heter ... .
deltid, fast, heltid, permisjon,
24. Jan: Ivar, du bor her i sentrum, sant? Hvor lenge _______ her?
egen, egne results , eget,
25. Jan håper at han får ingeniørutdanningen _______ .
bor du, bodde du, har du bodd, å bo,
26. Nå ______ i Oslo i noen år.
ansvar, erfaring, arbeid, lønnslip,
27. ______ jeg flyttet til Norge, arbeidet jeg i barnehage.
arbeidstaker, arbeidsavtale quiz builder , arbeidstid, arbeidsgiver,
28. ______ du lyst til å finne en ny jobb?
jurist, forsker, lektor, forfatter,
29. Før de giftet seg, ______ de i Trondheim.
konkurs, permisjon, utfordring, utdanning,
30. I fjor _______ jeg på ferie i Egypt.
har vært, er, skal, var,
31. Jeg vil ______ jobbe i olieindustrien.
har vært, er, skal, var,
32. Jeg ______ i Koszalin da jeg var liten.
fast, heltid, heldig, deltid,
33. Vi har to små barn. Jeg ______ å være hjemme med barna.
bor, å bo, bodde crossword maker , har bodd,
34. Nå for tiden
bor de, å bo online activities , bodde de, har de bodd,
35. Jeg har hatt mange ________ jobber her i landet.
bo, bor, har bodd, å bo,
36. Hvor ______ Johan og Kari?
bo, bor, har bodd, å bo,
37. Du har ikke jobb men du vil jobbe. Du er ...
bor, bodde, bo, har bodd,
38. En ______ skriver bøker.
for, om, på, til,
39. Jeg har _______ å starte en polsk restaurant i Bergen.
heldig, hel crossword maker , helst, henne,