Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


IV. Béla és a tatárjárás

1. Hogy próbálta IV. Béla megfékezni a nagybirtokosokat?
elvette a jogaikat, támogatta őket (látszólag), kisemmizte őket, visszavette a várbirtokokat
2. online Kiket fogadott be IV. Béla haderejének megerősítése céljából?
tatárokat, tótokat, kunokat, svábokat
3. Mi váltotta ki IX. Gergely pápa ellenkezését?
a király nem kérte áldását, a király visszavette az egyházi földeket, a pogánylázadások, a király külpolitikája
4. Mikor hagyott fel IV. Béla birtokvisszavételi politikájával?
1235, 1239, 1244, 1247
5. Miért indított útnak IV. Béla domonkos rendi szerzeteseket Julianus barát vezetésével?
hogy megkeressék a %22Szkítiában%22 élő magyarokat, hogy hitet térítsenek a szomszédos országokban, hogy megbékítsék a pápát, hogy új ismeretekkel gyarapodjanak
6. Melyik kun fejedelem kért bebocsájtást 1239-ben népével együtt? (Meg is kapták azzal a feltétellel, hogy feveszik a katolikus hitet.)
Kötöny, Kunda, Kátány, Kunna
7. Mikor törtek be a tatár hadak Magyarországra?
1235, 1237, 1241, 1246
8. Ki vezette a tatár sereget?
Dzsingisz kán, Tuba kán, Tatu kán, Batu kán
9. Mit kért (és kapott) Frigyes (osztrák császár) IV. Bélától a tatárok elleni segítségért cserébe?
3 vármegyét, a koronát quiz builder , lányának kezét, 7 vármegyét
10. Miért ért véget hirtelen a tatárjárás?
mert megrémültek a magyar haderő fölényétől, mert meghalt Ögödej, mert elfogytak a tartalékaik, mert új utasítást kaptak
11. Miért kellett hazamenni a tatároknak Ögödej nagykán halálakor?
tatár hagyomány: a katonai vezetők jelen vannak a temetésen, nem kaptak parancsokat, vissza kellett vonulniuk, tatár hagyomány: gyász idején nem harcolnak, az örökösödés miatt
12. Mi volt a legfőbb oka a magyar királyi hatalom meggyengülésének az 1270-es években?
egyház megerősödése, nagybirtokos arisztokrácia megerősödése, parasztság megerősödése, kun lázadások
13. A tatárjárás után miből építettek új várakat?
fából, téglából, kőből, agyagból
14. Mivel erősítette IV. Béla a tatárjárás után a magyar haderőt?
tüzérséggel, nehézlovassággal, hadihajókkal, könnyűlovas íjászokkal
15. Miért erősítette IV. Béla a tatárjárás után adományokkal a nagybirtokokat?
hogy csitítsa a nagybirtokosokat, hogy várakat építsenek, hogy kárpótolja a nagybirtokosokat, hogy a mezőgazdaságot fellendítse
16. Milyen erődítményeket építettek IV. Béla várépítési programjának keretein belül?
lakótornyokat, fallal körülvett városokat, lakótornyokat, bástyákat, bástyákat, fallal körülvett városokat, kastélyokat, bástyákat
17. Melyik terület erdőségeiben kaptak földet azok a szabad magyarok, akik elfogadták azt a feltételt, hogy hadjárat esetén páncélosokat kell kiállítaniuk?
Dunántúl, Felvidék, Erdély, Alföld
18. online learning games Kik alkották a nomád típusú könnyűlovasságot?
svábok, oláhok és tótok, székelyek és kunok, magyarok
19. Az 1240-es évek végén milyen új társadalmi réteg volt kialakulóban?
főnemesi, nemesi, egyházi, kisparaszti