Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sprawdzian (2) 1lb I semestr

występuje co najmniej jedna odpowiedź

1. Zaznacz, jak dzielimy kanały pośrednie ze względu na liczbę podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach produkcji.
podsystemu dystrybucji, podsystemu transportustimulate your students , podsystemu komunikacji, podsystemu produkcji,
2. Jest to rozprowadzanie produktów od producenta do ostatecznego nabywcy. Jest ona niezbędna, żeby nabywca miał dostęp do danego produktu w określonym czasie, w odpowiednim miejscu dla zaspokojenia jego potrzeb.
jednostka ładunkowa, jednostka pakietowa, ładunek, jednostka dłużycowa,
3. Są to procesy logistyczne realizowane na obszarze danego kraju poprzez systemy logistyczne (strumień dóbr, informacji, pieniędzy, powtórnego zagospodarowania) i za pomocą infrastruktury logistycznej.
kanał dystrybucji, dystrybucja, produkcja,
4. Gwarantuje ochronę przed czynnikami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi podczas wykonywanych operacji logistycznych.
kanały długie, kanały szerokie, kanały wąskie, kanały bezpośrednie,
5. Zaznacz funkcje opakowania
opakowanie transportowe, opakowanie jednostkowe learning , opakowanie,
6. System magazynowy składa się z takich elementów jak, organizacja, wyodrębniona przestrzeń, wyposażenie oraz z..?
funkcja informacyjna, funkcja ochronna, funkcja zastosowawcza, funkcja magazynowa,
7. Są to ładunki uformowane z pojedyńczych produktów lub opakowań odpowiednio zabezpieczonych podczas transportu, manipulacji i składowaniu
systemu komunikacji, systemu składowania, systemu przemieszczania dóbr,