Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


IWB ja Notebook

Leia valikvastustega küsimuste seast õige vastus!

1. Mis on Smart Board ehk puutetahvel või Interactive Whiteboard (IWB)?
Visuaalne, kuulmispõhine, lugemis-ja kirjutamispõhine, kinesteetiline, liikumisel põhinev., Visuaalne,auditiivne, kinesteetiline., Visuaalne, kuulmispõhine, kirjutamisel ja liikumisel põhinev,
2.
Pl1.jpg, , ,
3. Mis on autoriõigus?
Loovpliiats, Võlupliiats, Pliiats, Kursor,
4. Millist õpistiili iseloomustab lühend VARK?
Pl2.jpg, , ,
5.
Võlupliiats, Loovpliiats educational games , Pliiats, Kujundid,
6. Milliste tehniliste vahendite kombinatsioon võimaldab SmartBoardi ehk interaktiivset tahvlit kasutada?
objekt.jpg, , ,
7. Mis on õpistiil?
alt-paremalt kinni hoides ja lohistades, keskmisest ringist kinni hoides ja lohistades, ülevalt paremalt ruudukesele vajutades invite students , klõpsates objektile,
8. Millise Notebook töövahendiga on ülalpool tegu?
Rohkem kui üks puutepunkt ekraanil, Üks puutepunkt ekraanil ajab programmi segadusse ja see ei tööta enam korralikult, Jõuga surudes tahvlile üle 5 sekundi, Kui vajutada 2 korda järjest hästi kiirest,
9. Kuidas saab tahvlit orienteerida ainult pliiatsialuseid kasutades?
Puutetahvel, arvuti ja videoprojektor, Puutetahvel ja arvuti, Puutetahvel, printer ja videoprojektor, Arvuti, puutetahvel ja kõlarid,
10. Mis on tahvlil viga kui kontroll-lamp vilgub?
Hoia pliiatsialusel all ainult vasakpoolset nuppu, Hoia pliiatsialusel all ainult parempoolset nuppu, Hoia pliiatsialusel all mõlemat nuppu korraga,
11.
USB juhe on ühendatud, aga tarkvara ei tööta, vool on olemas, aga suhtlemine arvutiga on takistatu, tahvel ja tarkvara töötab, tahvel ja tarkvara ei tööta,
12. Mida saab puutetahvli abil näidata?
Puutetundlik tahvel on laiendatud arvuti töölaud, mis on ühendatud projektori ja arvutiga ning mida saab juhtida otse interaktiivselt tahvlilt, Puutetundlik tahvel ei ole laiendatud arvuti töölaud, mis on küll ühendatud projektori ja arvutiga, Puutetundlik tahvel on laiendatud arvuti töölaud, mis töötab koos projektoriga, kuid ilma arvutita, Puutetundlik tahvel on iseseisev töövahend ja hakkab kohe tööle, kui on ühendatud vooluvõrku,
13. Milliseks saab muuta tunnitegevused, kui klassiruumis kasutada puutetahvlit?
Tunnitegevused saab muuta aktiivsemaks ja efektiivsemaks, Tunnitegevused saab muuta aktiivsemaks ja atraktiivsemaks, Tunnitegevused saab muuta efektiivsemaks ja atraktiivsemaks, Tunnitegevused saab muuta aktiivsemaks, efektiivsemaks ja atraktiivsemaks,
14. Kuidas saab ülal toodud objekti suurust vähendada säilitades mõõtmete vahelisi proportsioone?
Dokumente, veebilehti, ettevalmistatud ülesandeid, Dokumente, pilte, videosid, ettevalmistatud ülesandeid, Ettevalmistatud ülesandeid, pilte, veebilehti, dokumente, Ettevalmistatud ülesandeid,dokumente, veebilehti, pilte, videosid,
15. Kui soovite oma õppematerjalis kasutada õiguspäraselt avaldatud pilti, videot või muud materjali, millised rekvisiidid tuleks siis ära märkida?
Creative Commons on uus süsteem, mis on ehitatud olemasoleva autoriõiguse peale, mis lubab jagada oma loomingut teistega ja markeerida võrgusolevaid teoseid., Creative Commons on uus süsteem, mis lubab jagada oma loomingut teistega ja markeerida võrgusolevaid teoseid, Creative Commons on uus süsteem, mis lubab markeerida võrgusolevaid teoseid, Creative Commons on vana süsteem, mis ei ole ehitatud olemasoleva autoriõiguse peale.,
16. Missugune kasutusviis ajab puutetahvli tarkvara ehk programmi segadusse?
Teose pealkiri (nimetus) ja teose avaldamise allikas, Teose avaldamise allikas, Autori nimi ja teose pealkiri, Autori nimi, teose pealkiri ja teose avaldamise allikas,