Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Zgodovina slovenskega jezika

Odgovori na vprašanja in označi pravilne odgovore!

1. Kasneje, po 2. svetovni vojni, sta slovenska pravopisa izšla še leta 1950 in leta #.
TRUE, FALSE, ,
2. Pravopis je ustvaril leta #.
gajica, , ,
3. Kje je shranjeno delo na zgornji sliki?
2001, , ,
4. Pravila, ki jih pri tem upoštevamo, so zapisana v Slovenskem pravopisu, ki je izšel leta #.
Fran Levec, , ,
5. Pisava, ki jo danes uporabljamo, je #.
1899, , ,
6. Veliko pratiko in Županovo Micko je ustvarjal/ustvaril Valentin Vodnik.
1962, , ,
7. Vsi razen Levčevega pravopisa so izšli pod okriljem #.
SAZU, , ,
8. Katero delo od naštetih je bilo ustvarjeno pred delom na sliki?
Brez naslova3.png, , ,
9. Kaj ne drži za Brižinske spomenike?
Brižinski spomeniki, Starogorski rokopis, Zimske urice, SSKJ,
10. Na sliki je gospod z imenom #.
V Vatikanu, V Bavarski državni knjižnici, V NUK-u, To delo ne obstaja več,
11.
Celovški rokopis, Zimske urice, Stiški rokopis, Nobeno,
12. Gospod na sliki spada v obdobje #.
Brez naslova2.png, , ,
13. Leta 1550 je napisal prvi slovenski knjigi #.
Primož Trubar, , ,
14.
Katekizem in Abecednik, , ,
15. Kaj misliš, da je prikazano na zgornji sliki?
reformacije, , ,