Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sprawdzian Systemy informatyczne II lb

1. Jest to grupa systemów informatycznych, która polega na zobrazowaniu rezultatu uzyskanego do przetworzenia dostarczonych systemowi danych.
symulacyjne, planistyczne, ewidencyjne, analityczne,
2. %22Integracja w ramach łańcucha logistycznego%22- jest to obszar działania przedsiębiorstwa w systemie?
poczta elektroniczna, sieć WWW, WMS crossword maker , CRM,
3. W EDI, treści dokumentów zapisane są w postaci komunikatów typu?
ERP, CRM, WMS, GPS,
4. Jest to forma przekazu informacji, wiadomości tekstowych za pomocą internetu
Warehouse Management Systems, print quizzes , ,
5. Jest to system pozwalający na obsługę przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami.
EDIFACT, EANCOM, EDICOM, EDIFACTOR,
6. Jest to system stosowany do zarządzania procesami magazynowymi (podaj pełną wersję angielską)
undefined results history , undefined, undefined,
7. FTP-Jest protokołem przesyłania plików w sieciach podaj angielską nazwę
, ,