Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MARYSIA_ZIĘBA_KWIECIEŃ_VOCABULARY_1

Definitions:
press, get better, explain, make the most of sth , increase, create, act, achieve a goal, try class page , scream, trust, rush, discover, achieve, give up improve results , remain, convince, do research, prove crossword maker , experience, focus, expect, take off, choose, interview, conclude class website , realize, seem, make an effort, use sth to your advantage, imagine, make fun of, carry, get off the bus, vary, fail, solve , compare, throw, bump into , ask for advice, include, miss, set goal tool for teachers ,

Answers:
rozwiązać, wyjaśniać, próbować, robić badania (naukowe), przeprowadzać wywiad, dojść do wniosku, skoncenrować się na, wysiąść z autobusu, działać tool for teachers , tworzyć, polepszyć się, startować o samolocie, śpieszyć się, wydawać się , odkryć, wybierać, wzrastać educational games , oczekiwać, doświadczać czegoś, osiągnąć cel, zawierać, wyobraź sobie, porównywać, krzyczeć, stawiać sobie cele, nieść coś w ręce, przekonać kogoś, wpaść na coś / kogoś, zmieniać, urozmaicać school , osiągnąć crossword maker , nacisnąć, użyć czegoś na swoją korzyść, wyciągnąć jak najwięcej z czegoś, tęsknić, spóźnić się na coś, rzucać, ufać, poddawać się, pozostawać, zdawać sobie sprawę z czegoś, naśmiewać się, prosić o radę help students assimilate material , udowodnić, odnieść porażkę, podjąć wysiłek,