Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Części mowy

1. create online quizzes Wskaż grupę liczebników
sześć, szósty, czyści, sto, piątka, pięć english , sto, pięć, siedem, szóstka, ósemka, trójka
2. save time Wskaż grupę czasowników
czytanie, pisanie, granie, miasto, książka, liczba, liczy, czyta, śmiech, czytał, pisał, grał
3. Wskaż przymiotnik
piąty grading , mało, mały, maluch
4. Wskaż przysłówek
bardzo, mały, maluch, miał
5. dynamic quiz Wskaż grupę spójników
i, oraz, lub, za, i, lub, pod, nad, w, ma, jest, był
6. Wskaż grupę przyimków
lub, i, albo, w, nad, pomiędzy printable , pod, oraz, za, ani, bądź, więc
7. Wskaż nieodmienną część mowy
rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, czasownik
8. Wskaż odmienną część mowy
spójnik, zaimek przysłowny, przysłówek, przymiotnik
9. Rzeczownik odmienia się przez:
przypadki, liczby, przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, osoby, osoby, liczby, rodzaje
10. Czasownik odmienia się przez:
przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, liczby, osoby, osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, przypadki, rodzaje
11. Przymiotnik odmienia się przez:
przypadki, osoby, rodzaje, przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, liczby, osoby, liczby, czasy
12. Przysłówek odpowiada na pytania
jaki? jaka? jakie?, jak? gdzie? kiedy?, co? kto? , co robi?
13. Nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy jest:
przymiotnik, zaimek, przyimek, spójnik
14. Wskaż rzeczownik żywotny, nieosobowy, pospolity
chomik grading , Kowal, róża, Burek
15. Wskaż rzeczownik nieosobowy, żywotny, własny
chomik, Kowal, róża, Burek
16. Wskaż rzeczownik własny, nieosobowy, nieżywotny
łódź, Łódź, Nowak, stolik
17. Wskaż nieosobową formę czasownika
czytanie, czytasz, niech przeczyta, czytać
18. Wskaż osobową formę czasownika
pisanie, niech pisze, pisać, pisano
19. Wskaż grupę, w której zapisano tylko części mowy
przydawka, przymiotnik, zaimek, podmiot, orzeczenie mix questions , rzeczownik, spójnik, przyimek, czasownik, liczebnik, dopełnienie