Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Części mowy

1. Wskaż grupę liczebników
sześć, szósty, czyści, sto, piątka, pięć, sto, pięć, siedem, szóstka, ósemka, trójka
2. crossword maker Wskaż grupę czasowników
czytanie, pisanie, granie, miasto, książka, liczba, liczy, czyta, śmiech, czytał, pisał, grał
3. Wskaż przymiotnik
piąty, mało, mały, maluch
4. Wskaż przysłówek
bardzo, mały, maluch, miał
5. online activities Wskaż grupę spójników
i, oraz, lub, za, i, lub, pod, nad, w, ma, jest, był
6. Wskaż grupę przyimków
lub, i, albo, w, nad, pomiędzy, pod, oraz, za, ani, bądź, więc
7. test Wskaż nieodmienną część mowy
rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, czasownik
8. active teaching Wskaż odmienną część mowy
spójnik, zaimek przysłowny, przysłówek, przymiotnik
9. Rzeczownik odmienia się przez:
przypadki, liczbyweb page, przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, osoby, osoby, liczby, rodzaje
10. Czasownik odmienia się przez:
przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, liczby, osoby, osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, przypadki, rodzaje
11. Przymiotnik odmienia się przez:
przypadki, osoby, rodzaje, przypadki, liczby, rodzaje, przypadki, liczby, osoby, liczby, czasy
12. Przysłówek odpowiada na pytania
jaki? jaka? jakie?, jak? gdzie? kiedy?, co? kto? , co robi?
13. Nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy jest:
przymiotnik, zaimek, przyimek, spójnik
14. Wskaż rzeczownik żywotny, nieosobowy, pospolity
chomik, Kowal, róża, Burek
15. Wskaż rzeczownik nieosobowy, żywotny, własny
chomik, Kowal, róża, Burek
16. Wskaż rzeczownik własny, nieosobowy, nieżywotny
łódź, Łódź, Nowak, stolik
17. Wskaż nieosobową formę czasownika
czytanie, czytasz web 2.0 , niech przeczyta, czytać
18. Wskaż osobową formę czasownika
pisanie, niech pisze, pisać, pisano
19. Wskaż grupę, w której zapisano tylko części mowy
przydawka, przymiotnik, zaimek, podmiot, orzeczenie, rzeczownik, spójnik, przyimek, czasownik, liczebnik, dopełnienie