Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Activity_titleMets kui elukooslus

Definitions:
palumets on kõigist meie metsadest dynamic quiz , Nõmme- ja palumetsas on, palumetsa mullad, Nõmmemetsas on taimede jaoks, Nõmme- ja palumetsa linnud online activities , Männikärsaks on, suurel alal lähestikku kasvades mõjutavad, palumetsa alustaimestiku tüüpiline esindaja, nõmme- ja palumetsa , palumetsades on , temetsa taimestik jagune kõrguse järgi, Mustikas on , Märgra nägemine on tönts, , Nõmmemetsa liivases pinnas language , ökosüsteem tervilik osa loodusest, metsatüüpideks nim dynamic quiz ,

Answers:
puud üksteist ja kogu ümbritsevat keskkonda create online activities , peamiseks puuliigiks on mänd build your own quiz , männivaablane, männikärsakas jt putukad, mis on seotud männiga, metsarinneteks, koos selles sisalduva elusa ja eluta poolega, leidub vähe toitaineid ja niiskust, rähn, metskiur, mäger, hallikaspruun heledate tähnidega mardikas, palju valgust, on niiskemad ja toitaineid on rohkem kui nõmmemetsas, parim marjamets, taimede kasvutingimused paremad, on pohl ehk palukas build your own quiz , kuid haistmine ja kuulmine on terav, ühesuguse mullaga ja kasvutingimustega alasi metsas, tavaline alusmetsa taim,