Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Básne - opakovanie (6.ročník)

1. Vyber správnu možnosť.
Úryvok je z básne Oči., Schéma daného úryvku je ABCB., Báseň, z ktorej úryvok pochádza patrí medzi epiku., Strofa je vystavaná z veršov, v ktorých nie je pravidelný počet slabík.,
2. Prečítaj si úryvok z básne a vyber správnu možnosť. A čože je tu nového? Povedz, žienko, dač dobrého.“ „Dobrá, dobrá tu novinka: Požehnal ti pánboh synka.“
Úryvok je z básne, ktorú napísal Ján Smrek., V úryvku sa nenachádza žiadna básnická otázka., Slová ako briežka, šupinkách sú personifikáciou., Prídavné meno veľký sa stupňuje ako veľkejší a najveľkejší.,
3. Označ správnu možnosť:
Metafora je prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety a zvieratá., Metafora je prenášanie vlastností z jedného predmetu na druhý na základe vnútornej podobnosti., Metafora je prenášanie vlastností z jedného predmetu na druhý na základe vonkajšej podobnosti., Metafora je básnický prívlastok.,
4. Prečítaj si úryvok a označ správnu možnosť. Celý obzor nimi zakošatí. O čo je ten väčší ako šaty? Koľko by naň vošlo tvojich šiat? Vedela by si to spočítať? Vidíš, a ten obor z nášho briežka celučký sa vmestil do orieška. Tichý ako ryba v šupinkách Celý ležal v jeho škrupinkách.
Ján Smrek písal hlavne smutné, neveselé básne., Ján Smrek bol predstaviteľom vitalizmu, pretože písal oslavy na jednoduché a bežné veci., Ján Smrek nenapísal báseň Oči. help students assimilate material , Ján Smrek patrí k štúrovcom.,
5. Vyber správnu možnosť.
Témou básne Turčín Poničan nie sú protiturecké vojny., Hlavnou myšlienkou básne Popoluškine šaty je: život je plný záhad, ktoré sa odhaľujú tomu, kto ich hľadá aj v paradoxoch. interactive , Témou básne Oči je oslava sluchu.,