Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Definitions:
dýchanie, Baza čierna help students assimilate material , Drobnozrnko, koreň, cukor, potravový reťazec, Baktérie, Fotosyntéza, Papraď, biológia, tis obyčajný, Ostružina malinová, Lesné poschodia, Smrekovec opadavý, kmeň, Machy,

Answers:
premena anorganických látok na látky organické, veda o živej prírode, zhrubnutá drevnatá stonka create online tests , čerpá živiny z pôdy, lesný ker, z plodov sa vyrábajú džemy, kyslík, jednobunková zelená riasa, opadavé ihlice teaching , výtrusy na spodnej strane listu, nachádzajú sa všade, sú to rozkladače v prírode, biele kvety, čierne plody, etáže lesa invite students , látka, ktorá vzniká pri fotosyntéze, jedovatý ihličnatý ker, okrem červeného mieška plodu educational games , pakorienok, pabyľka, palístok, lieskový orech, veverica, líška,